Nezávislá odbornice: Nešlo o znárodňování zdravotnictví

Zubní lékaři obviňují ministryni Miladu Emmerovou, že hodlá znárodňovat soukromý zdravotnický sektor. Její koncepce bude zveřejněna až na začátku příštího týdne, do médií ale pronikly informace o pracovní verzi, od níž se Emmerová rychle distancovala a zveřejnila deset bodů své koncepce. Na to radikálně reagoval víkendový sněm České stomatologické komory: Pokud bude stát zasahovat do soukromé zubařské praxe, vystoupí prý lékaři ze systému veřejného zdravotního pojištění a pacienti si budou téměř všechnu péči hradit sami.

Sněm České stomatologické komory upozornil, že krajní možností, jak reagovat na zdravotnickou politiku vlády ČSSD, je vystoupení ze systému veřejného zdravotního pojištění. To by znamenalo, že by zubaři přešli na přímé platby. Zubaři by tedy rozvázali smlouvy se zdravotními pojišťovnami a ty by jim zaplatily jen akutní péči. Vše ostatní by si pacienti platili hotově, takže by si řada pacientů nemohla péči dovolit. Podle prezidenta České stomatologické komory se podobný problém objevuje v několika minulých koncepcích ministerstva:

"Všude se mluví o tom, že se musí zcela jasně oddělit veřejné a soukromé zdravotnictví, že to veřejné musí být pod kontrolou, objevuje se tam, že musí být kontrolovány investice, že i platy zaměstnanců musí být určitým tabulkám, žemusí být regulován zisk, a my jsme přesvědčeni, že v podobném duchu se ubírají názory paní ministryně Emmerové. To je systém zcela odlišný od systému, který máme dnes, podobá se britskému systému národní zdravotní péče a je to konec osobní odpovědnosti, ať už ekonomické nebo odborné, lékaře, který tuto praxi vykonává."

Milada Emmerová,  foto: ČTK
Ministryně zdravotnictví svůj přístup obhajuje: "Tržní zdravotnictví, to je věc, která se u nás neuplatnila a nechceme ji uplatňovat a chápeme zdravotnictví jako veřejnou službu, za kterou má garance stát. Jestliže má stát garantovat nějaké kvality a veřejný zájem, potom to musí být konáno v režimu veřejné služby."

Podle stomatologů jsou ale prohlášení ministryně zdravotnictví Milady Emmerové o veřejné službě a veřejných penězích účelová a bezobsažná. S kritizovaným dokumentem se seznámila také nezávislá odbornice na problematiku zdravotnictví, redaktorka Zdravotnických novin Vladimíra Bošková:

"Ten materiál uniklý ze zdravotní komise ČSSD byl přece jenom přinejmenším zčásti účelově, zkresleně vykládán, před volbami byl trošku zneužit v neprospěch sociální demokracie. Já ten materiál znám, domnívám se, že jejich myšlenka byla správná, že vůbec nešlo o nějaké násilné znárodňování ale o záměr převést do našich podmnínek ty běžné postupy, které existují i v západních zemích, kde existuje možnost odkupu ordinace, třeba v případě lékaře, který odchází do důchodu a nemá praxi komu předat. Pojišťovna v takovém případě ordinaci odkoupí a nabídne ji jinému lékaři."

Bošková dodává, že ve zdravotnictví západních zemí na rozdíl od České republiky, existuje pluralita vlastnických forem. Čeští soukromí zubaři nyní využívají svůj monopol. Stát by proto měl využít čas, dokud k vypovězení smluv se zdravotními pojišťovnami nedošlo a zavést legislativu platnou v zahraničí, například v Německu, umožňující chránit pacienty v případě masového odstoupení lékařů od smlouvy.