WHO kritizuje Česko

0:00
/
0:00

Světová zdravotnická organizace kritizuje politiku podpory zdraví v České republice a nabízí pomoc regionům. To jsou závěry studie, kterou v minulých dvou letech společně uskutečnila Evropská úřadovna WHO a Institut zdravotní politiky a ekonomiky. Podrobnosti má Lenka Jansová.

Takzvaná podpora zdraví se ve světě prosazuje jako nový samostatný obor: například ve Velké Británii se studuje na vysoké škole v magisterském programu. Nejde jenom o prevenci, ale o celkové zvládání faktorů, které zásadně ovlivňují náš zdravotní stav: patří sem životní styl, životní prostředí, genetické předpoklady a kvalita zdravotnických služeb. Nedostatky České republiky spočívají podle ředitele Institutu zdravotní politiky a ekonomiky Petra Hávy hlavně v tom, že se do Česka efektivně nepřenáší rychle se rozvíjející poznatky ze zahraničí. Podle Hávy nechybí jenom základní publikace o podpoře zdraví:

"Na druhé místo bych dal 'kuchařky' pro to, jak sestavovat veřejné programy a jak tyto programy hodnotit. My sice máme několik málo programů, ale pracovníci si u nás nevědí rady s tím, jak vyhodnotit dosažené výsledky a efektivitu těchto programů."

Běžnému občanovi České republiky pak podle Petra Hávy chybí podstatné informace, jak se zdravě stravovat a jak zdravě žít:

"Neefektivní je například boj proti kouření: nedaří se nám rychleji zvyšovat spotřební daň z tabáku nebo rychleji bojovat proti reklamě na tabák. To jsou dvě zásadní věci, jak dosáhnout výsledků, a u států, kterým se to podařilo, se to výrazně podílelo na zlepšení zdravotního stavu."

Světová zdravotnická organizace vytýká České republice také to, že podpora zdraví se zde považuje jenom za úkol ministerstva zdravotnictví, a ne za koordinované úsilí všech resortů. S doporučením Světové zdravotnické organizace souhlasí i ministryně zdravotnictví Milada Emmerová:

"Ochrana zdraví je celospolečenskou záležitostí. Hlavní hygienik a ministerstvo zdravotnictví mohou být jenom koordinátorem nebo rádcem."

Podle hlavního hygienika České republiky Michaela Víta se některá doporučení WHO začínají realizovat už teď. Pozitivní je podle něj například velmi úzká spolupráce s Potravinářskou komorou v programu boje proti obezitě:

"Vznikla Národní rada pro obezitu na ministerstvu zdravotnictví, která už není především zaměřená na to, abychom měli méně obézních lidí, ale zaměřuje se hlavně na to, aby se snižoval poměr lidí s nadváhou."

Institut zdravotní politiky a ekonomiky ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací v současné době zahajuje projekt Investice pro zdraví v regionu ve třech vybraných krajích České republiky: Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém. Tým odborníků z Velké Británie, Švédska, Německa a Slovinska bude v regionech pomáhat s problémy, na které jejich představitelé upozorní.