Normální je nevracet dluhy

Už jen pět dní zbývá ODA na to, aby vyřešila svůj téměř 70miliónový dluh u České pojišťovny. Pokud lhůtu nedodrží, budou zřejmě muset její zástupci opustit volební kandidátky čtyřkoalice. Ultimatum alianci stanovili před časem lidovci a tento týden ho ústy svého předsedy Cyrila Svobody potvrdili. Jak uvádí Zdeněk Vališ, celá záležitost má rysy frašky i absurdního dramatu.

Půl roku před volbami začala čtyřkoalice opět ohrožovat sama sebe. Tentokrát je to kvůli letitým finančním problémům voličsky nicotné ODA. Ta byla, jak známo, přibrána spolu s dalším politickým trpaslíkem Demokratickou unií takříkajíc do počtu ke dvě větším stranám lidovcům a Unii svobody, aby tak vzniklo početně silné seskupení, alternativa k dosavadním dvěma hegemonům politické scény Zemanovi a Klausovi. Pilířům čtyřkoalice ale působili trpaslíci od začátku jen samé starosti. Jednoho z nich už nedávno spolkla Unie svobody. Teď je pozornost upřena k druhému -k ODA. Bývala to ještě před pár lety ctihodná a ambiciózní pravicová strana. Alespoň soudě dle zevnějšku. Svého času bylo zejména mezi částí intelektuálů a lidí s vyšším vzděláním vůbec přímo módou hlásit se k ODA a dávat tím najevo odstup od programové a ideově téměř identické Klausovy ODS. Jednak proto, že ODS vypadala v jejich očích příliš plebejsky. Volila jí přece celá řada prostých lidí. Jednak proto, že aureola Klause nedávala možnost některým ctižádostivcům vyniknout.

Ve volbách v roce 1992 a 1996 sice aliance jen s námahou překročila povinných pět procent hlasů pro vstup do sněmovny, to ale jejím představitelům neubralo ani špetku ze sebevědomí a vytrucovali si v kabinetu a ve vládních institucích vždy mnohem větší zastoupení, než by jim podle volebních výsledků náleželo. A nebylo zastoupení lecjaké: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr privatizace, ministr spravedlnosti, předseda Fondu národního majetku či předseda Nejvyššího kontrolního úřadu. Zlé jazyky tehdy říkaly, že když se k tomu připočtou ještě poslanecká křesla, vyšla na každého člena ODA jedna vysoká funkce.

Zlaté časy skončily posledními volbami. Jejich výsledky zahnaly alianci daleko od bran sněmovny a od zániku jí tak zachránil vznik čtyřkoalice. Její zásluhou má tedy aliance zástupce v Senátu a také krajské zastoupení. Vlastními voličskými hlasy k tomu přispěla jen v řádu desetin procenta. Naproti tomu jako věno přinesla aliance do čtyřkoalice svůj téměř sedmdesátimilionový dluh, který by mohla splatit snad jen zázrakem. Zázraky se ale v reálném světe příliš často nedějí. Navíc když jde o peníze. Lidovci a Unie svobody se kvůli alianci ocitly v delikátní situaci. Oběma stranám se jakž takž podařilo přenést se přes vlastní aféry se sponzorskými dary a najednou je na světě další problém. Jak mohou kritizovat vládu za rostoucí státní dluhy, když jsou v jednom seskupení se stranou, která vytvořila dluh a není s to ho splatit? Nakonec by vlastně čtyřkoalice vysílala k voličům signál, jaké mravy bude tolerovat všem dlužníkům, pokud zvítězí ve volbách. Někdejší čtyřkoaliční heslo Normální je nelhat by pak mohlo znít Normální je nevracet dluhy. Samozřejmě je nutné položit si otázku, proč lidovcům či Unii svobody nevadil dluh aliance už v okamžiku, kdy ji pozvali do koalice.

Nalézt odpověď není příliš složité. Jistý poněkud kontroverzní podnikatel totiž před časem veřejně oznámil, že hodlá dluh ODA koupit, aby posléze tuto straničku poslal definitivně ke dnu. Ďábelský plán podnikatele je o to pikantnější, že ho má provést jeho tiskový mluvčí Ivan Mašek, někdejší zakladatel ODA, její místopředseda a poslanec. Mašek sám se nechal slyšet, že mu nebude vadit, když svou bývalou stranu zlikviduje. Představa, že uvnitř čtyřkoalice by mohli mít trojského koně ovládaného zvenčí, musela samozřejmě unionisty i lidovce patřičně vyděsit. Další vývoj dostala kauza v okamžiku, kdy Unie svobody začala koketovat s myšlenkou, že dluh ODA sama za rozumnou cenu odkoupí, ale pod podmínkou, že alianci pohltí stejně jako předtím Demokratickou unii. Ale tato myšlenka už byla asi zavržena. Jednak nemá Unie svobody tolik peněz, jednak by to prý bylo v rozporu s Obchodním zákoníkem. Nakonec tedy zřejmě zůstane u ultimata lidovců. Pokud do 15. ledna nepředloží aliance způsob řešení dluhu, bude vyškrtnuta z kandidátek čtyřkoalice. Pak už by to zde ale reálně zůstala jen dvoukoalice.