Novoroční pozdrav Karla Čapka Rabíndranáthu Thákurovi

Karel Čapek u pracovního stolu

Hodně zdraví, úspěchů, rodinné pohody i štěstí jsme si navzájem nedávno přáli k Novému roku 2004. Docela jinak vyznívalo novoroční přání, které v dramatickém roce 1938 prostřednictvím Československého rozhlasu adresoval spisovatel Karel Čapek světoznámému indickému básníkovi Rabíndranáthu Thákurovi. Tento unikátní záznam jsme našli v našem rozhlasovém archívu:

"Mistře Thákure, harmonický hlase Východu, zdravíme Vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři. A přece i přes tu dálku zemí a kultur k Vám vztahujeme bratrskou ruku. K Vám, básníku sladké moudrosti, k Vašemu pokojnému Shantiniketanu, k Vaší veliké Indii, k Vaší nesmírné Asii, i té, která je nyní obracena vniveč zbraněmi, jež vynalezl Západ. Ve chvíli, kdy na nejzápadnějším i nejvýchodnějším okraji našeho společného kontinentu duní děla, volá Vás na rozhraní roku slabounký hlas západní demokracie. Ať žije svět, ale budiž to svět rovných a svobodných lidí."

Známý český spisovatel Karel Čapek poslal pražskému Radiožurnálu dva projevy určené našim občanům československým. První projev Čapkův je z 19. a druhý z 20. září.

"Občané, drazí lidé, drahý a statečný národe. Události posledních týdnů a dnů útočí na nervy nás všech v míře těžko stupňovatelné. Dosud jsme si je uchovali v pořádku a musíme si je uchovat ještě nějaký čásek, který nás dělí od konečného rozhodnutí. Naše ruce zůstanou pevné a naše mozky nezakalené. Musíme ukázat stejně mnoho rozvahy jako odvahy, o té nemá nikdo právo pochybovat. Musíme být silní, musíme držet k sobě. Jakmile by se kdokoliv obracel proti komukoliv, oslabuje národ, oslabuje svatou a poctivou věc národa. A musíme pevně věřit, nemají-li naše nervy povolit, musíme věřit v sebe, v nezničitelnost našeho národa, v jeho budoucnost a mravní vítězství."