Nový trestní zákon přitvrdí a zavede nové tresty

Čtyřicet let starý způsob, jak trestat zločince, má změnit návrh nového trestního zákona, který ve čtvrtek schválili poslanci v tzv. prvním čtení. Zákon má zasáhnout především pachatele násilných zločinů - vražd a loupeží, zpřísňuje současné tresty, ale také zavádí některé nové, jako je například eutanazie nebo klonování. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Nový trestní zákoník, který nyní bude podrobně projednáván ve sněmovních výborech, rozšiřuje i škálu sexuálních deliktů, jako obtěžování, prostituce v blízkosti škol a sex s nezletilci. Doživotí nebo až třicet let vězení by mělo hrozit za nejbrutálnější trestné činy, jako je například vražda. Zákonodárci přitom potvrzují, že jde o nejrozsáhlejší a také nejkomplikovanější předlohu, kterou se Poslanecká sněmovna v tomto volebním období zabývá. Řada poslanců přitom chce, aby vláda doložila také podrobnou analýzu nákladů, které nový zákon do praxe justice, ale i policie přinese. Požadovat to chce i zpravodaj zákona Jiří Pospíšil z Občanské demokratické strany.

"Počítáme s tím, že dojde k velkému nárůstu nových trestných činů, které budou posuzovány soudem, že to bude mít zvýšené nároky na personální a materiální zabezpečení justice. Sama důvodová zpráva počítá s osmdesáti novými právníky a my máme velmi vážnou obavu, že vláda není na tento nový stav připravena a že to povede ke komplikacím při soudních jednáních. Hlavně k průtahům při soudních jednáních."

Ministr a šéf Legislativní rady vlády Jaroslav Bureš zatím nedokáže říct, kdy by nový trestní zákoník měl začít platit.

Pavel Němec,  foto: ČTK
"To nechci předjímat, protože já si dovedu představit i výsledek diskuse, kdy skutečně ze sněmovny bude ta předloha vrácena k dopracování. Pokud by byla shoda na koncepci po té dlouhé debatě, tak si myslím, že nejdříve od roku 2007."

Jaroslav Bureš soudí, že do té doby nový trestní zákoník určitě dozná celé řady dílčích změn.

"Tou nejvyšší hodnotou je pro tento trestní zákon život, zdraví, lidská důstojnost a integrita člověka. Chceme více trestat opakovanou trestnou činnost tak, abychom byli schopni to přenést do oblasti trestního práva. Jestliže někdo desetkrát krade a je to přesto přestupek, tak už je otázka, jestli se nedopustil trestného činu. O to jde."

Jednou ze změn, které chce do nového zákona prosadit sám ministr spravedlnosti Pavel Němec, je snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí z patnácti na čtrnáct let.

Sněmovní rozprava ukázala, že debata o změnách v trestním zákoně nebude jednoduchá. Lidovcům se například nelíbí, že ministerstvo spravedlnosti chce do zákona vložit nový trestný čin usmrcení na žádost, který je v podstatě uznáním eutanazie. Dnes je takové jednání hodnoceno jako vražda, v novém zákoně za to hrozí maximálně šest let vězení.

Sociální demokrat Zdeněk Jičínský připustil, že o výši trestů by se mělo debatovat, nicméně zdůraznil, že Česko patrně nebude používat americké tresty odnětí svobody na několik desítek let. To podle něj evropskému kontinentálnímu právu neodpovídá.