O čem se mluví

Je česká populace na vymření, jak se o tom v poslední době často píše? Odpověď na tuto naléhavou otázku se pokusíme dát v dnešní rubrice, kterou připravil Josef Kubeczka.

"V roce 1999 počet obyvatel světa překročil 6 miliard. Za necelých čtyřicet let, od roku 1960, se počet lidí na Zemi zvýšil na dvojnásobek a na světě žije více lidí než kdykoli v předchozí historii. Růst světového obyvatelstva dále pokračuje," praví prameny Organizace spojených národů. Jinak je tomu v postsocialistických zemích střední a východní Evropy. Ve většině z nich, včetně České republiky, je populační úbytek realitou. V devadesátých letech se počet obyvatel snížil v jedenácti evropských postsocialistických zemích. Pouze Rusko, Polsko, Slovinsko a Slovensko si udržují - i když pomalý a dále se zpomalující - populační růst. V Česku zaznamenáváme od roku 1996 úbytek více než deseti tisíc obyvatel. Příčinou je nízká porodnost. Dětí se v posledních letech v České republice rodí tak málo, že nestačí nahradit počet zemřelých osob. Bude tento vývoj pokračovat? - ptáme se paní Jiřiny Růžkové z Českého statistického úřadu: Za totalitního, komunistického režimu stát všemožně podporoval populační růst - ať už nízkými cenami veškerých potřeb pro děti či zvýhodněním novomalželských půjček. Mladí lidé proto velmi brzo vstupovali do svazku manželského. Dnes se podle paní Růžkové věk novomanželů postupně zvyšuje: Na úroveň porodnosti má samozřejmě vliv také pevnost manželských svazků. Proto jsme se také paní Jiřiny Růžkové z Českého statistického úřadu zeptali, jak je to v Česku s rozvody? Český statistický úřad nedávno vypracoval prognózu populačního vývoje v České republice do roku 2030. Můžeme být optimisty? - ptáme se na závěr inženýrky Jiřiny Růžkové: Optimismus paní Jiřiny Růžkové z Českého statistického úřadu umocňuje také skutečnost, že Česká republika je mezi evropskými postsocialistickými zeměmi výjimkou tím, že nemá ztrátové migrační saldo, naopak je migračně mírně zisková. Jinými slovy více osob se do Česka přistěhovává než z něj emigruje. I proto není populační úbytek v České republice tak hluboký jako ve většině středo- a východoevropských zemí.