O čem se mluví

Když v polovině února letošního roku schválil český parlament nový volební zákon, který umožňuje účastnit se voleb i Čechům žijícím v zahraničí, znamenalo to nejen změnu ve volebním systému, ale i ve vedení předvolebních kampaní. Ty letos poprvé překročily hranice České republiky. Politické strany zahájily boj o hlasy Čechů žijících v zahraničí. Více následující reportáž Jaromíra Marka.

Podle odhadů žijí v zahraničí asi dva miliony lidí, kteří se hlásí k českému původu. České občanství z nich má sice jenom malá část, teoreticky se však může jednat o desítky tisíc voličských hlasů. Politické strany proto svou předvolební kampaň tentokrát zaměřují i na krajanské komunity. Například Občanská demokratická strana už otiskla inzeráty v novinách a elektronickou poštou chce oslovit zhruba 150 tisíc lidí s českým občanstvím. Ústřední heslo kampaně zní: patřili jsme k nejvýraznějším zastáncům důsledného vyrovnání s minulostí, prosadili jsme lustrační zákon či restituční zákony. Více volební manažer a kandidát do Sněmovny Václav Mencl.

"Dokázali jsme to, že v ČR nastal zásadní obrat, že se tato zeměm mění a tyto změny chceme dokončit. Nás z ODS spojuje s exilem a krajany v zahraničí to, že jsme si tyto změny přáli ať už jsme žili tady nebo třeba v USA. Občané, kteří se později stali členy ODS byli ti, byli výraznou silou, která o tyti změny usilovala před rokem1989 a v roce 89 stála na těch náměstích. To je to základní, co nás spojuje."

Krajany hodlá oslovit i Koalice. Volební manažer Patrik Nacher mi ke kampani řekl.

"Připravujeme kampaň i pro lidi, kteří žijí mimo ČR. Oslovíme je přímo v zemích, kde žijí větší krajanské komunity. Strany Koalice jsou ty, které se vždy snažili o to, aby mohli krajané volit a byly to strany Koalice, které tento zákon prosadily."

Rovněž vládní sociální demokraté se obracejí na Čechy žijící v zahraničí. Ve výzvě předsedy Vladimíra Špidly, se uvádí: ˝Vláda prosadila zákon o dvojím občanství mimo jiné proto, že si byla vědoma sounáležitosti osudů našich zahraničních spoluobčanů s osudy našeho státu." Místopředsedkyně strany Marie Součková však nějakou větší kampaň nepředpokládá.

"Voliče budeme oslovovat především prostřednictvím internetu, ale nějakou výzanější kampaň, kdy bychom vysílali někoho do těcjto zemí nepředpokládáme. Ale pokud nějaký náš poslanec či senátorbude v zahraničí, předpokládám, že se setká s tamními krajanskými sdruženími."

A pokud jde o velební témata? Ani zde nepředpokádá sociální demokracie stejně jako ODS či Koalice nic mimořádného.

Náš program je zajímavý i pro lidi žijící v zahraničí. Chceme, aby ČR byla sociálním státem, jsme pro vstup do EU a chcem, aby Evropa byla jednotná, demokratická a sociální."

Na rozdíl od obecných proklamací nabízí Česká strana národně sociální zcela konkrétní program. Předseda Jan Šula říká: chceme napravit křivdy, které na Vás komunistický režim napáchal, a které nebyly důsledně vyřešeny ani po Sametové revoluci.

"Chceme, aby krajané se stali integrální součástí života ČR a to souvisí i s restitucemi, které chceme znovu otevřít. Způspb, jak tento proces proběhl byl nešťastný a řadu lidí poškodil. Pokud dnes vedeme diskusi o Benešových dekterech a tváříme se, jako by součástí této debaty byla úvaha o nějakém vyrovnání s Němci, což mi připadaá nesmyslné a současně nechceme vést diskusi o vyrovnáníé s lidmi, které jsme okradli, tak to mi připadá nenormální. Zároveň chceme využít investičních pobídek, chceme vytvořit prostřdí pro investory českého původu, aby oni investovali v ČR."

Česká strana národně sociální, jako nejspíš jediná strana hodlá podniknout i předvolební turné po Spojených státech a Kanadě. Faktem ale je, že pár dní před koncem termínu zaregistrování k volbám hlásí české ambasády mizivý zájem voličů. Na vině je jistě řada faktorů, například i to, že nebyla přijata alternativa korespondenční volby, což v řadě zemí možnost účastnit se voleb výrazně zkomplikovalo. Největší zájem politických stran se obrací na Slovensko, kde žije podle odhadů asi 60 tisíc českých občanů. V rámci volební kampaně sem zavítá i předseda ODS Klaus a místopředseda ČSSD Škromach.