Obstrukce po česku

0:00
/
0:00

V poslední době se u nás ve všech možných pádech skloňuje pojem obstrukce. Objasněme si význam tohoto slova. Obstrukce je podle slovníku cizích slov "snaha zmařit něčí jednání". Jak vypadají a kam směřují současné obstrukce v české Poslanecké sněmovně? O tom jsem hovořil s politologem Janem Kubáčkem.

Obstrukce není vulgární pojem. Patří mezi legitimní parlamentní metody, i když u mnohých lidí vyvolává nechuť a podrážděnost. Myslíte si, že obstrukce je použitelná i v situaci, kdy země nutně musí hledat schůdná východiska s ekonomické krize?

"Myslím si, že určitě ne. Chápal bych využívání obstrukcí v momentě, když se vede nějaká zásadní politická debata, když se 'řeší' například podoba Ústavy nebo když má být obstrukce vedoucí cestou k nějakému konstruktivnímu politickému rozhodování. Ale v situaci, kdy tady chybí celostátní smír, celostátní kompromis, celostátní témata, země čelí ekonomické recesi, má téměř desetiprocentní nezaměstnanost, a mimochodem stejní poslanci, kteří teď bojují za obstrukce nebo jdou proti nim, se v podstatě za pár měsíců hájí o stejné místo s tím, že je potřeba a že je důležité, aby byli poslanci, tak mi to přijde výsměch. V situaci, kdy jakoby nevyužívají poslanecké možnosti a aktivitu, tak aby za pár měsíců už se zase k tomu hrdě hlásili - myslím si, že je to opravdu podceňování voliče."

Jak si vysvětlujete situaci, kdy strana, která vyvolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, se pak během jejího jednání opět uchýlí k obstrukcím?

"Myslím si, že je to podceňování instrumentu Poslanecké sněmovny, a že hlavně problém je v tom, že najednou se z Poslanecké sněmovny nestává místo strategického vyjednávání a hledání řešení významných otázek, ale dnes už mnozí přiznávají, že mimořádné schůze, dohadování, obstrukce, bojkotování obstrukcí, je vlastně předmětem volební kampaně. Volební kampaň se má vést v ulicích, má se vést s voliči, má se argumentovat voličům, a nemá se přenášet do Poslanecké sněmovny, které je věnována kompromisům a konstruktivnímu jednání."

Je podle vás vůbec nějaké východisko ze situace, kdy jedna strana tvrdí, že návrhy protistrany neúměrně zadlužují stát, kdežto navrhovatelé jsou naopak přesvědčeni, že neschválení jejich předloh poškozuje občany? Přitom se nezdá, že by dohoda byla možná.

"Myslím si, že řešení je a bohužel ukazuje, že ještě tady nemáme dospělou občanskou společnost, což nejsou jenom občané, ale jsou to i zájmové skupiny, tripartita, odborné, jakoby stavovské organizace. Ty by v tu chvíli měly zvednout prst a říci: Pánové, toto je vhodné, a toto už je nemravné, a toto je nekorektní! To je jediná podle mne možnost, jak vymezit limity českým politikům. V jiných zemích se to děje, tady bohužel ještě ta situace očividně nedorostla do tohoto řešení a do tohoto apelu."

Jedná se v případě současného dění v Poslanecké sněmovně o práci ve prospěch voličů, nebo je to jen nechutná součást předvolebního boje? Co si o tom myslíte?

"Já se obávám, že to je opravdu už jenom předvolební kampaň, která ale ve výsledku upevňuje stranická jádra dvou největších politických stran, a to sociální demokracie a občanských demokratů, ale odrazuje od zájmu, aktivity, případně volební účasti ty nerozhodnuté, ty středové, kteří teprve přemýšlejí o své stranické preferenci, o svém voličském rozhodnutí. Myslím si, že právě ti jsou teď aktuálně odháněni od volebních uren."

Co je podle vás lepší řešení pro sponzora současných sněmovních bojů, tedy daňového poplatníka - pokračovat v jalovém řečnění, nebo nejednat až do jarních voleb?

"Já si myslím, že nejlepší by svým způsobem byl teď tlak právě odborných institucí na to, aby se politická scéna nějakým způsobem vyhranila a přijala stanovisko. A asi nejlepší by opravdu bylo projevit názor vůči svým politickým stranám, protože to je asi jediná šance, kde jsou politici citliví. A asi to je jediný moment, kdy ty politické strany také budou dohnány k vyjednávání kompromisů. protože krize není ani pravá, ani levá, nezaměstnanost desetiprocentní a vyhledávání nových míst a jejich případný zánik zase není pravicový ani levicový. A dnes už je to nejen celostátní otázka, ale v podstatě celoevropského významu. A není možné stále si říkat: Tak počkáme, jak se situace vyvine v Německu, jak se vyvine v dalších státech Evropské unie, a tak třeba na tom vyděláme. Ukazuje se, že dnes už máme strukturální problémy my v českém hospodářství, ale mimochodem také ve vztahu k podnikatelům, ve vztahu vůbec k politice práce, k daňovému systému. Čili jedině asi nějaký vědomý tlak."

Stále častěji se objevují hlasy tvrdící, že sněmovní plýtvání časem odradí potenciální voliče od účasti v parlamentních volbách. Souhlasíte s těmito názory?

"Jak jsem už předesílal v předchozích větách, jsem přesvědčen, že opravdu středové voliče, váhavé voliče buď odradí účasti, anebo naopak navede k menším parlamentním stranám, zejména protestním."

Myslíte, že současná situace přiměje voliče ke změně výsledků voleb, nebo to bude opět patová situace?

"Pokud ti středoví voliči se rozhodnou hledat alternativu, tak se může situace proměnit, může se tady vytvořit ještě několik zajímavých, vlivných skupin, které budou vedle těch dvou velkých politických táborů a komunistů. Naopak, pokud by tato dohadovost pokračovala a ty střety přešly jistou únosnou mez už jakoby konstruktivní politiky, tak je možné, že opravdu přijdou jenom ty dva rozhodnuté tábory, které jenom potvrdí svoji dosavadní prioritu. A pak ale stejně každý premiér, ať už bude jakýkoliv, stojí před otázkou, jaký dohodne kompromis a jakou dohodne podporu své vládě. To si ti lídři uvědomují, proto nechtějí přepálit, protože pak se jim může stát, že opozice, ať bude opět jakákoliv, povede stejnou taktiku vůči nim."