Odborníci diskutují o osudu bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá

V roce 1991 odešli z vojenského výcvikového prostoru Ralsko poslední vojáci. Zbylo po nich obrovské množství staveb i dobře využitelných ploch. Stejný osud potkal i sousední vojenský prostor Mladá. Otázku, co s těmi obrovskými oblastmi dělat, si vláda položila několikrát. Nyní se stavem bývalých výcvikových prostorů zabývá i konference v Mladé Boleslavi. Více už Zdeňka Kuchyňová.

Záměr koncepčně řešit revitalizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá vedl vládu v roce 1992 k vyhlášení mezinárodní soutěže na jejich komplexní využití. Bohužel žádný z předložených návrhů podmínky soutěže nesplnil. Proto se kabinet rozhodl řešit situaci standardní privatizací. K tomu byla zřízena organizace Privum. Jak uvedl zástupce ředitele Petr Šíma, majetek začali postupně přebírat v roce 1993.

"Vypadalo to tak, jako když armáda vždycky něco opustí. Chvilku to potom hlídala naše armáda, ale v podstatě se dá říct, že většina těch objektů byla v celkem slušném stavu. Do dnešní doby došlo ke značné devastaci všech těch objektů, ať už vlivem přírodním, tak ve větší míře vandalismem, což je problém současné doby, takže ten majetek vypadá trošku hůř, i když musíme říct, že hruba 80 procent už ho bylo předáno novým vlastníkům. Těch zbývajících 20 procent je v takovém stavu, že buď musí být demolovány ty stavby a nebo se potom musí přestavět na něco jiného."

Současný stav ukazuje, že standardní privatizace nestačí a rozvoj těchto území je třeba řešit v rámci rozvoje celých regionů. Například ve spolupráci s agenturou CzechInvest jsou hledány možnosti zřízení průmyslových zón na těchto pozemcích. Jak vlastně oba vojenské prostory vypadají? Mladá se rozkládá na ploše téměř 59 kilometrů čtverečních, z čehož polovinu tvoří lesy a zhruba 34 procent zaujímají vojenská výcvikové zařízení, letiště a sídliště. Ralsko má rozlohu 250 kilometrů čtverečních a místní letiště se řadí mezi největší ve střední Evropě. Pro vlastní výcvik vojsk bylo vyčleněno jen kolem 60 km2 a tato část území má narušené životní prostředí. Zbývající území, kde jsou převážně lesy, je téměř nedotčená. Aspiruje dodonce na statut přírodní rezervace. Přímo v prostoru Ralska se nachází rekreační prostor Máchova jezera a Bezdězu. Přestože jsou oba bývalé vojenské prostory přístupné, mnoho lidí, se obává, že tu mohly po vojácích zbýt například miny.

"Armáda České republiky tady prováděla tzv. pyrotechnickou asanaci do určité hloubky, která byla provedena na téměř celém území a my každého zájemce pochopitelně musíme upozornit, že výskyt těch věcí - miny a podobně se může vyskytnout. Tomu nemůžeme zabránit ani na území České republiky někde jinde. Ale každý nový vlastník je na toto upozorněn a pokud bude zakládat nové stavby do větší hloubky, tak si musí potom zajistit pyrotechnický dozor, nebo aby mu to někdo prohlédl."

Podle odborníků mají oba bývalé vojenské újezdy své přednosti i nedostatky. Jsou nedaleko Prahy, mají příznivé ceny pozemků a nemovitostí. Mezi jejich nevýhody patří výrazné poškození, zastaralá infrastruktura, nedokončená privatizace státního majetku a ekologické problémy. A jaké jsou záměry? Především je třeba obnovit infrastrukturu těchto oblastí, podpořit podnikání i jejich rekreační a sportovní využití.