Odbory pro integraci, ale...

Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů vydal ve středu prohlášení k volbám do Poslanecké sněmovny a zaujal stanovisko k evropské integraci. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

V prohlášení se uvádí, že konfederace pokládá za povinnost předložit svým členům, všem zaměstnancům a voličům objektivní fakta a přehled o tom, jak se jednotlivé politické strany a jednotliví poslanci staví k požadavkům odborů. Voliči tak prý budou mít možnost sledovat složení kandidátky v jednotlivých obvodech a důvěryhodnost kandidátů. Voličům je podle konfederace také třeba naznačit, jaké bude postavení zaměstnanců po volbách. Konfederace proto osloví politické strany a mimo jiné se jich zeptá: Zda podpoří vstup do Evropské unie včetně jejího sociálního rozměru a jaké změny bude strana prosazovat v důchodové reformě. Šéf konfederace Richard Falbr se nedomnívá, že by tím odbory zasahovaly do voleb nebo že by se politizovaly.

"Není to nic nového. Před každými volbami jsme podobné otázky politickým stranám kladli. Nepředpokládáme, že od všech stran dostaneme odpověď a nepředpokládáme, že ve všech případech budou odpovědi pravdivé, ale my je použijeme k informování naší členské základny, která má 900 tisíc lidí. Jestli to budou poslouchat nebo číst, to je jejich věc. Voliči se ve volbách chovají podle svého svědomí a svých vědomostí, ale my považujeme za nutné zdůraznit, že ty otázky, které klademe, považujeme za významné pro budoucí rozvoj České republiky."

Ve stanovisku k evropské integraci sněm zdůraznil, že české odbory ji vždy podporovaly a nadále ji vyjadřují podporu. Konfederaci ale znepokojuje, že řada lidí začíná být v poslední době v náhledu na Evropskou unii dezorientována. Jak řekl Richard Falbr v narážce na nedávný projev Václava Klause před poslanci Evropského parlamentu, stanovisko konfederace je reakcí na vystoupení některých politiků, kteří veřejnost straší.

"Bylo přijato proto, že někteří politici vystupují ne eurorealisticky nebo euroskepticky, ale v posledních dnech dokonce eurofóbně. Já doufám, že pan Václav Klaus, předseda ODS, to nemyslí vážně. A jestli to myslí vážně, tak já pak nabízím zcela zdarma sociální demokracii heslo - Do Evropy nebo s Klausem. A kam bychom došli s Klausem, o tom jsme se přesvědčili posledně, protože jsme došli k balíčkům."

Odbory ovšem, jak vyplývá ze stanoviska k integraci, odmítají existenci jedné Evropy kapitálu a volného obchodu a dvou Evrop práce a životní úrovně. Staví se proto za integraci na principu solidarity. Její uplatnění, jak ukazují praktické zkušenosti, je ale pouhou fikcí. Odborové svazy se všude řídí spíše heslem bližší košile než kabát. Radiu Praha to přiznal i Richard Falbr.

"Odbory nezachytily nástup globalizace. Mnohé odborové centrály mají velké potíže s tím, že se prudce změnily podmínky, za kterých teď existují. Je to velký problém, protože ono je někdy těžké hledat solidaritu v našich základních organizacích, mezi našimi svazy. To se nám zatím většinou podařilo. Bohužel ta solidarita přes ty hranice je úplně minimální. Když se odstěhuje investor z jedné země do druhé, tak odboráři v té druhé zemi ho přivítají a neodsoudí."

Šéf odborové konfederace si zároveň opětovně postěžoval na některé zahraniční investory v České republice kvůli tomu, že nechtějí mít ve svých podnicích odbory, popřípadě jim všemožně hází klacky pod nohy a neberou je jako partnery. Přitom ti samí investoři mají ve svých podnicích doma většinou silné a respektované odbory.