Ohrozí placení DPH evropské projekty v malých obcích?

Malé obce budou muset u evropských projektů platit daň z přidané hodnoty. Starostům se to nelíbí a poukazují na to, že ke změně podmínek došlo během čerpání dotací. Některé obce dokonce uvažují o jejich vrácení.

Ke změně podmínek došlo u evropských dotací z Programu rozvoje venkova. Zatímco v předchozích kolech programu mohly obce do výdajů na projekty zahrnout i daň z přidané hodnoty, podle stávajících pravidel musejí DPH zaplatit ze svého, a to i zpětně. Projekty malých obcí tak zdraží o 19 procent, řekl starosta Suché Lozi Petr Gazdík.

"Nám na tom vadí zejména to, že v podmínkách bylo DPH napsáno jako uznatelný náklad. Obce se o změně dozvěděly až z takové krkolomné a záhadné věty při podpisu smlouvy. My považujeme za velmi neférové, že stát mění pravidla hry. To se prostě v lepší a slušné společnosti nedělá."

Co to pro obce znamená?

"Na nás se obrací desítky starostů, kteří jsou teď před těžkým rozhodnutím. Buď někde seženou 19 procent z té částky, což je v současné době pro ně obrovský problém, protože vlivem ekonomické krize jsou rozpočty obcí velmi napjaté, nebo tu dotaci vrátí. To je politicky i pro obec velký problém. Když už vložili statisíce do projektů, tak vracet dotaci není úplně dobře. Mnozí z nich říkají: chvála Pánu Bohu, že jsme tu dotaci nedostali."

Podle informací ministerstva zemědělství si změnu pravidel vyžádala Evropská unie. Jak řekl mluvčí Petr Vorlíček, změna je to zřejmě definitivní.

"My jsme měli k dispozici oficiální českou verzi, ve které byl možný výklad i jiný. My jsme to vykládali tak, že DPH u malých obcí je uznatelný výdaj. Běžela poměrně dlouhá diskuse a toto je konečný verdikt Evropské komise, se kterým nesouhlasíme. Myslíme, že je diskriminační vůči malým obcím. Nicméně musíme se mu podvolit a musíme ho respektovat."

Co současný stav znamená pro malé obce? Dojde ke krachu připravovaných staveb a projektů? Někteří starostové zvažují, že s žádostí o finanční pomoc osloví přímo obyvatele svých obcí. Intervenovat budou i senátoři, říká starosta Gazdík.

"Pokud neuspějeme, tak příští týden chceme jít přímo za ministrem, aby nám situaci vysvětlil a zvážil jiné řešení než to, že obce budou muset zaplatit DPH. A pokud ani tady neuspějeme, tak zvažujeme soudní kroky."

Ministerstvo zemědělství připouští, že situace znamená pro obce velký problém. První čtyři kola projektu financovalo ze své rezervy. Nyní hledá s ministerstvem financí další možnosti, jak obcím pomoci, dodává mluvčí Petr Vorlíček.

"Ministr minulý týden rozhodl o převodu 750 milionů z pozemkových úprav na podporu místních akčních skupin, což jsou organizace, které sdružují malé obce a realizují podobné projekty. Je to jakoby pomoc z druhé strany."