Olivova nadace pomohla nemocnici v srbském Vršaci

Foto: Keith Syvinski /Stock.XCHNG

Začátkem letošního roku dodala Olivova nadace z Říčan lékařské přístroje a vybavení do nemocnice v srbském Vršaci. Právě v této nemocnici se léčí čeští krajané, žijící v srbském Banátu. Na jaře k nám pak na pozvání Olivovy nadace přijeli i lékaři z této nemocnice, aby poznali, jak fungují nemocnice v Česku.

Vlastenka Krišan  (vlevo)
Město Vršac leží v srbské provincii Vojvodina a je centrem tzv. srbského Banátu. Co do velikosti bychom ho mohli srovnat asi s naším Kolínem, žije tu kolem 35 tisíc obyvatel. V jeho okolí jsou místa jako Bela Crkva, Češko Selo, Končenice nebo Gaj, kde už víc jak půl druhého století žijí čeští krajané. A ti se samozřejmě léčí ve vršacké nemocnici. Její pediatrické oddělení sice prošlo rekonstrukcí, dosud tu ale chyběly některé lékařské přístroje a vybavení. České krajanské sdružení Přátelé Jižního Banátu proto požádalo Olivovu nadaci v Říčanech o pomoc. Předsedkyně sdružení Vlastenka Krišan přibližuje, jaká ještě nedávno byla situace ve vršacké nemocnici:

" Zdravotnictví u nás je v mnohem horší situaci, než tady v České republice. Naše oblastní nemocnice je pro asi sto dvacet tisíc lidí. Pediatrické oddělení bylo zrekonstruované a tomuto oddělení byla pomoc věnovaná. A protože se tam léčí i lidé, kteří patří k české krajanské komunitě, domluvili jsme tuto pomoc. Kontaktovali jsme nadaci, já jsem napsala žádost a v lednu už byla pomoc přivezena k nám."

Věra Doušová
Ředitelka Olivovy nadace v Říčanech Věra Doušová vysvětluje, co všechno bylo potřeba pro pediatrické oddělení nemocnice ve Vršaci třeba obstarat:

"My jsme sháněli všechno, co ta nemocnice nejvíc potřebovala. Napsali nám dopis, kde žádali o EKG pro děti, který by byl mobilní. To znamená, že by mohl sloužit nejenom v ordinacích, ale také v sanitce pro případ rychlého převozu dítěte v kritickém stavu do Bělehradu, kde je nejlepší nemocnice. Potom potřebovali šestnáct germicidních lamp. To jsou lampy, které musí být na novorozeneckých odděleních, porodních sálech a jednotkách intenzívní péče. A pak váhu pro novorozence. To všechno jsme jim přivezli. Kromě toho jsme jim nabídli, že budeme pravidelně poskytovat stáž vždy asi dvěma lékařům z této nemocnice. První dva z nich vlastně tu stáž mají za sebou."

To zařízení bylo k dispozici, nebo bylo potřeba nejprve sehnat peníze a teprve je nakoupit?

"My jsme to zařízení kupovali. Na základě reportáže, která byla vysílaná v rozhlase, nám přišel sponzorský dar. Hlavní část té pomoci ale dala Olivova nadace."

Foto: Keith Syvinski /Stock.XCHNG
Mohu se zeptat v jaké výši?

"Bylo to asi sto padesát tisíc korun."

Za jak dlouho se podařilo tohle všechno zorganizovat? Za dva měsíce?

"Ano, vlastně šlo o to objednat ty přístroje. To není úplně jednoduché, germicidní lampy se částečně vyrábějí v zahraničí, kompletují se ale v Čechách. Proto to období. EKG jsme dostali asi do tří týdnů. Nebýt těch lamp, bylo by to ještě rychlejší."

Pokrylo to nezbytné potřeby? Nebo je tam třeba ještě do budoucna dodávat další zařízení?

"Určitě ano, to by vám ale řekli spíš lékaři z té nemocnice. My jsme se domluvili, že jim každý rok nějaký diagnostický přístroj, který budou potřebovat, zajistíme."

A bude to stále pro pediatrické oddělení nebo celkově pro nemocnici?

"Bude to vždycky pro pediatrické oddělení, protože Olivova nadace má ve svém statutu, že pečuje o děti a mládež se zdravotními a sociálními problémy."

A může se do budoucna některé z dětí, které se léčí na pediatrickém oddělení, stát i hostem Olivovy nadace?

"Určitě, my už to organizujeme. Na druhou polovinu června připravujeme dvoutýdenní ozdravný pobyt pro děti ze Srbska, právě z této oblasti. Takže to určitě může být někdo, kdo se léčil v nemocnici ve Vršaci, protože to je jediná spádová nemocnice pro tuto oblast srbského Banátu."

Primářkou dětského oddělení ve vršacké nemocnici je lékařka Vida Pavlovič. Radiu Praha řekla, jaká je zdravotní situace dětí v srbské Vojvodině:

"Naše nemocnice pokrývá oblast se 120 tisíci obyvateli a z toho 30 procent jsou děti. Většinou jsou největší problém respirační nemoci a tak je to i u nás. A trendem je, jako v celé Evropě, malá natalita dětí."

Primářka Pavlovič také zdůraznila, co pro její nemocnici pomoc Olivovy nadace znamená:

"Pomoc, kterou nám Olivova nadace dala, je pro nás velice cenná. A samozřejmě i náš pobyt na stáži, kterou jsme dostali. Mně i doktoru Nackovovi umožňuje zjistit, jaká je tady situace ve zdravotnictví."

Olivova nadace pro lékaře z vršacké nemocnice zorganizovala studijní pobyt v několika českých nemocnicích. Měli možnost se seznámit s péčí o nemocné děti přímo v sídle nadace v říčanské ozdravovně, kde se doléčují zejména respirační onemocnění. Kromě toho navštívili i nemocnici v Benešově, kde se zabývali i zdejší fyzioterapií dětí.

Foto: APatterson / Stock.XCHNG
"Navštívili jsme samozřejmě i pediatrické oddělení v benešovské nemocnici. A také neonatologické oddělení, které je, jak nám řekli, nejlepší porodnice v České republice. Velký dojem na nás udělalo diagnostické zařízení, které tam mají, a také jejich systém vzdělávání lékařů. Opravdu to tam velice hezky vypadá."

Srbští lékaři navštívili i Dětskou fakultní nemocnici v Praze na Karlově, kde se věnovali hlavně péči o předčasně narozené děti. Ta udělala dojem i na druhého lékaře z Vršace, pediatra Dragana Nackova:

"Zapůsobilo na nás, jak jsou zařízené ty nemocnice, které jsme navštívili, ale i přístup lékařů k pacientům i vztahy mezi pacienty a lékaři."

Lékaři z Vršace si v Česku podle Dragana Nackova uvědomili, co všechno by bylo možné v jejich nemocnici ještě zlepšit, jaká diagnostická zařízení pro děti objednat a jak lépe využít i systém vzdělávání lékařů. Na pozvání Olivovy nadace teď budou každý rok do Česka přijíždět lékaři z této nemocnice na několikatýdenní pobyt. První taková stáž proběhne už letos na podzim. A oba lékaři si zpátky do Srbska samozřejmě neodváželi jen "odborné" dojmy:

/Nackov/ "Jsem tu bohužel poprvé a všechno mne tu dojalo. Velký dojem na mne udělaly dějiny a zdejší architektura. A samozřejmě i lidé, se kterými jsem se tu setkal."