Olympijská kandidatura Prahy na rok 2016 má malou šanci na úspěch

Myšlenka uspořádat v Praze OH stále vyvolává mezi veřejností rozporuplné reakce. Magistrát hlavního města dal kandidatuře zelenou už pro rok 2016. Praha se tak zařadila mezi oficiální uchazeče.

Přestože má Praha pro rok 2016 minimální šanci s olympijskou kandidaturou uspět, šéf obecně prospěšné společnosti Praha olympijská Tomáš Petera rozhodnutí neodkládat boj o OH na příhodnější roky 2020 nebo 2024 vítá.

"Budeme snažit podat ostrou přihlášku už na rok 2016, která bude mít všechny parametry a budeme se snažit umístit v pomyslném žebříčku co nejlépe, abychom měli co nejlepší pozici pro rok 2020. Nicméně z pohledu umístění olympiády se nestalo, aby byla dvakrát za sebou na jednom kontinentu, tzn. že naše šance na rok 2016 nejsou pro nás vysoké. Nicméně mělo by nám to v mnohém pomoci pro rok 2020 nebo 2024."

Petera vypočítává výhody, které by pořadatelství OH v Praze a potažmo v celé ČR přineslo.

"Nejen pro Prahu, ale pro celou ČR je to dlouhodobá vize možnosti rozvoje infrastruktury a to nejen dopravní, ale zejména sportovní. Myslím si, že ze všech čísel, které máme v současné době k dispozici vychází, že OH v Praze budou ziskové."

Olympijská kandidatura má však na druhé straně pochopitelně i svá úskalí.

"Úskalí pramení z toho v jakém stavu je v současné době infrastruktura a to zejména ta sportovní. Čeká nás výstavba mnohých sportovišť, zpracování nelehkého dotazníku, pořádání mnoha sportovních referenčních akcí, tak, abychom byli co nejvíce konkurenceschopní."

O pořadatelství olympiád v poslední době pohříchu nerozhoduje pouze kvalita a připravenost kandidátských měst, ale i korupce, jak se ukázalo v případě amerického Salt Lake City či úspěšné lobbování. Na to doplatila před dvěma lety Paříž. Ačkoliv byla kandidatura francouzské metropole na rok 2012 vyhodnocena odbornou komisí jako nejlepší, hry spadly do klína Londýnu. Petera k tomu dodává.

"Ovlivňuje to i veřejné mínění v dané zemi a také chuť olympiádu získat. Z pohledu Paříže, ale je to ůj osobní názor, došlo k výraznému podcenění vlivu veřejného i politického. To zvládl Londýn na jedničku."

Tomáše Peteru zatím příliš netrápí, že hry nemají podporu mezi českými obyvateli - zejména v Praze. Věří, že se tento trend za nějaký čas otočí.

"Jsme úplně na začátku. Pro mě jsou čísla, která máme k dispozici z různých průzkumů, pouze startovní. Pro mě je naprosto podstatné, aby v časovém horizontu řekněme jednoho roku, číslo příznivců olympiády rostlo. To bude důležitéi pro samotný dotazník. Momentální čísla jsou startovní rošt."

Ačkoliv by byla olympiáda financována i z veřejných prostředků, tedy peněz daňových poplatníků, Petera nepodporuje myšlenku, aby o kandidatuře rozhodli občané v referendu.

"Je to o informovanosti. Referendum může přijít na řadu v době, kdy mají všichni lidé na stole veškeré argumenty. To rozhodně není současný stav. Pro mě je důležitější pravidelný průzkum veřejného mínění. V naší republice se o jiných, důležitějších otázkách v referendu nerozhoduje, tak nevím proč by se v něm mělo rozhodovat o olympiádě. Tzn., že ve finální fázi já jsem proti referendu."