Operovat s diagnózou

0:00
/
0:00

V cyklu Čeština, jak ji neznáte, Vám ukážeme, jak slovíčka, která ještě nedávno používali téměř výhradně lékaři, pronikají do každodenní mluvy.

Pokud bychom zjišťovali, který vědecký obor je mezi lidmi nejpopulárnější, jistě by to vyhrála medicína. Při sestavování Akademického slovníku cizích slov to medicína v počtu zařazených slovníkových hesel vyhrála na celé čáře. Každý z nás má své tělo, které pozoruje, snaží se ho léčit. Proto tak velký zájem o medicínu.Dnes bych vám chtěla ukázat, jak právě slova z oblasti medicíny pronikají do našeho každodenního užití jazyka, jak se determinologizují.

Slova operovat a operace mají svůj původ v latině a používají se v několika významech už dlouhou dobu. Můžeme se s nimi setkat v obecném knižním jazyce, ale i v jazyce odborném. Ve vojenství, v ekonomii, v medicíně. Z etymologického slovníku se dozvídám, že v medicíně se toto slovo užívá od začátku 18. století, kdy se širší význam soustavně pracovat, manipulovat něčím zúžil na význam - provádět chirurgický zákrok. Podívejme se na užití v jednotlivých významech do Českého národního korpusu.

-Začneme-li jednou operovat s počtem voličů, musíme počítat s odezvou... - "A s čím ty ses u něho vůbec léčila ?" "Operoval mi slepý střevo." -Zpravidla prý operovali v menších vojenských oddílech.

Zajímavý posun můžeme zaznamenat u slova ošetřit. Patřilo také do oblasti lékařské péče, ale mohli jsme ošetřovat i zvířata nebo rostliny.

-Moh jsem vstát a ošetřit ji, určitě by nevykrvácela. -Všude se skvěly cedulky: ZÁKAZ VSTUPU DO LESA ! OŠETŘENO CHEMICKY.

Do nedávna jsme ale nemohli ošetřovat něco abstraktního. Slovo ošetřit si vypůjčil publicistický styl a my teď můžeme číst nebo slyšet i následující větu:

- tuto potřebu musí ošetřit obchodní zákoník

Poslední slovo našeho příspěvku je diagnóza. Je původem z řečtiny, kde znamená rozhodnutí, poznání. Používá se v zúženém významu hlavně v medicíně - jako rozpoznání nemoci. Z našich kontextů ale můžete vidět, že význam tohoto slova se rozšiřuje.Toto je příklad původního užití:

-Úspěšnost léčby závisí na včasné diagnóze.

Následující příklady nám ukazují nová užití:

-...neschopnost státního sektoru hospodařit, to je ta pravá diagnóza. -Nebude stačit jen "diagnóza" existujícího stavu, ale především její "terapie ".

O terapii jsme nemluvili. Ale jak nám ukazuje předchozí příklad, i ona patří do této skupiny slov. Stejně tak bychom mohli sledovat například slova ozdravění (bank; české ekonomiky), zeštíhlení (armády, státní správy) atd.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz