Osobní údaje jsou cennými informacemi o každém z nás

V rubrice "Ptejte se právníka" se budeme věnovat závažnému tématu - ochraně osobních údajů. Navážeme na obecný úvod do této problematiky a uvedeme také několik konkrétních příkladů, kterak se může občan bránit.

K dané problematice jsem opět pozval předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce. Minule jsme hovořili, jakým způsobem se např. před průmyslovými kamerami chrání zloděj, ale jakým způsobem se může chránit bezúhonný občan, který nic nepáchá? Jak se účinně bránit rostoucímu "Velkému bratrovi"?

"Občan si musí v prvé řadě uvědomit, že osobní údaje jsou cenné - důkazem je to, že každou chvíli je na něm někdo požaduje. Pro tento případ je dobré být vybaven několika otázkami, které musí být každému zodpovězeny. Esenciálním důvodem celé ochrany osobních údajů je, za jakým účelem jsou tato data shromažďována. Pokud je tento účel sdělen, tak z toho vyplývá, jak dlouho budou uchovávána, kdy a jestli vůbec budou smazána, kdo k nim bude mít přístup atd."

V této souvislosti pokud někdo překročí zákonnou mez (instituce nebo soukromník), člověk se pochopitelně může bránit soudně. Máte zkušenost, jak k tomu soudy přistupují?

"Občané se v prvé řadě obrací na nás. Některé případy skončí u soudu, hlavně v situacích, kdy uložíme velké sankce nebo nápravná opatření. 90 % případů náš úřad vyhrává, uspějeme prakticky ve všech, ale některé kauzy nám byly vráceny kvůli procesním chybám."

Přece jen, když se podíváme do statistik, tak až 90 % občanů vítá masivní rozšíření kamerových systémů a různých slídících technologií. Máte pro to nějaké vysvětlení, proč většina občanů dává přednost bezpečí před ochranou soukromí a svobodou?

"Myslím, že tomu tak není. Občané si myslí, že jim kamery přináší bezpečnost, ale ve skutečnosti kriminální činnost neubyla. Oni dávají kamerám přednost z toho důvodu, že když je nevidí, tak si myslí, že neexistují. Byla by zajímavá statistika, proč 90 % lidí večer stahuje rolety. Pokud lidé vidí okno, kterým se každý může podívat do jejich bytu, tak jsou z toho zaskočeni a nepřejí si to, ale pokud je ta kamera malá a není vidět, tak si lidé mylně myslí, že tam jakoby není."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio