Velký Bratr na plovárně

0:00
/
0:00

Jen před několika dny jsme se v našem vysílání zabývali ochranou soukromí a lidské důstojnosti. Bylo to v souvislosti se stále častějším tajným pořizováním zvukových a obrazových záznamů - ať už jde o skrytou kameru nebo o jiné způsoby průniku do soukromí. Dnes se Peter Gabaľ podívá na podobné téma z jiné strany. Řeč bude o záznamech, které mohou vznikat legálně a třeba i ve veřejných prostorách, ale obsahují osobní údaje. A nakládání s nimi by měl někdo hlídat.

Úřad pro ochranu osobních údajů si v těchto dnech připomíná hned několik výročí, která úzce souvisí s předmětem jeho činnosti. V první řadě předseda úřadu Igor Němec zdůraznil, že na pátek připadá 25. výročí přijetí úmluvy 108 Rady Evropy o ochraně osobních údajů v rámci automatizovaného zpracování. K tomu dodejme, že navzdory názvu jde o ochranu osobních údajů jako takových, tedy i pokud nebyly zpracovány automaticky. Prudce se vyvíjející technika samozřejmě usnadňuje získávání, ukládání a archivaci dat. Podstata s tím spojených problémů se ale nemění už nejméně od dob civilizace Sumerů. A v celé své nahotě se citlivost dat například projevila v první polovině minulého století, co šéf Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec ve čtvrtek připomněl další, na první poslech trochu překvapivou souvislostí:

"Zítra je den holocaustu ale my v tom vidíme jistou symboliku s ochranou osobních údajů."

Ona souvislost je přitom krutě jednoduchá:

"V roce 1940, když Německo obsadilo Holandsko, tak je znám případ, že - protože Holandsko vedlo velmi přesnou evidenci, kdo je jaké národnosti - tak že tím pádem předali vlastně nepříteli, německému státu, dokumenty, kdo je židovské národnosti a Němci podle tohoto seznamu soukromých údajů lehce vybrali všechny Židy v Nizozemsku."

Kruté zkušenosti se sběrem a zneužitím osobních a citlivých údajů nakonec nejsou cizí ani těm, kteří pak žili v totalitním Československu. Expertem pro sběr dat a jejich případné použití k nátlaku a vydírání byla samozřejmě StB. Paradoxem je, že do dnešního dne mohou být její záznamy použity ke kompromitaci sledovaných osob. Jak totiž připomněla inspektorka úřadu Miroslava Matoušová - "to je jistá vlastnost informací, včetně osobních údajů: jakmile jsou spojeny s nějakým vlastním hmotným nosičem a oddělí se od toho, o kom vypovídají, vedou samostatný život. Ten, o kom osobní údaje vypovídají, nejen že nemůže svou vůlí ovlivnit jejich vznik, jejich podobu, ale nemusí se ani dozvědět, že osobní údaje v takové formě byly zpracovány a je s nimi dále nakládáno".

Dodržování mezinárodních úmluv, Listiny základních práv a svobod obsažených v české ústavě a zákonů regulujících nakládání s osobními daty jsou tedy právě naplní práce úřadu.

Jak řekla náměstkyně předsedy Alena Kučerová, v současné době například řeší stížnosti na nakládání s údaji, které banky a další finanční instituce získávají od svých klientů. Celá věc začíná třeba už tím, jak uvedla, že "je od nich převzat občanský průkaz, ten je okopírován, aniž ten občan má šanci se vůbec tomu kopírování bránit."

Stále košatějším tématem jsou ale kamerové systémy, které provozují jak městské policie na základě zvláštního zákonného zmocnění, tak třeba soukromé subjekty. Právě k tomuto tématu Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval "zásady provozování kamerových systémů" a vydal k nim i komentář. V uvedených dokumentech se dočtete, že například provozovatel plovárny může instalovat kamery i v šatně, ale za splnění několika podmínek. Za prvé musí být schopen tuto instalaci odůvodnit, v daném případě nejspíš ochranou majetku, nezajistitelnou jiným způsobem. Za druhé návštěvníci musí být na přítomnost kamer výslovně upozorněni a za třetí musí mít k dispozici soukromý nesledovaný prostor k převlečení. Pak existují například i pravidla pro délku uchovávání záznamů.

A pro návštěvníka je důležité vědět, že má-li pochybnosti, proč je vůbec někde jeho osoba takto sledována a zaznamenána, může se buď zorientovat v platných zákonech a zásadách na internetové stránce http://www.uoou.cz/, nebo se s dotazem či podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.