Ostatky německých vojáků budou z Ústí nad Labem převezeny do vojenského újezdu

Bedny s ostatky vojáků německého wehrmachtu, foto: ČTK

V nejbližších dnech budou z Ústí nad Labem do některého z vojenských újezdů převezeny ostatky německých vojáků, které jsou zatím uloženy v jedné z ústeckých továrních hal. Dohodli se na tom zástupci města, ministerstva obrany a německého Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby, který exhumace německých vojáků v zahraničí organizuje. Podrobnosti zjišťovala Martina Lustigová.

Vojáci wehrmachtu
V jedné z ústeckých továrních hal leží už několik let ostatky více než 4000 německých vojáků. Vedení města o tom podle svého vyjádření ještě nedávno nic nevědělo. Ostatky německých vojáků nechal exhumovat německý Lidový spolek a hodlal je pohřbít na evangelickém hřbitově v Praze-Strašnicích, kde měl být zřízen hřbitov pro německé vojáky. Projekt ale zkrachoval na nedostatku peněz. "Ty čtyři tisíce německých vojáků vlastně padly během posledních válečných měsíců v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Skutečnost, že se nyní jejich ostatky ocitly v Ústí nad Labem je smutná; prakticky se mohly ocitnout kdekoliv jinde," soudí historik Jan B. Uhlíř. Podle něj také k pohřbení ostatků nemusela být vybrána právě Praha - ostatky německých vojáků jsou uloženy také například na vojenském hřbitově v Mariánských Lázních.

Armáda v úterý nabídla dočasné uložení těchto ostatků v některém ze svých objektů. Pokračuje mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek: "Tento armádní objekt by byl v některém z vojenských újezdů Armády ČR. Vojenské újezdy jsou velká území, která jsou určena pro výcvik vojsk. Újezdy jsou spravovány vojenským způsobem přednostou vojenského újezdu - to znamená, že to jsou území bez běžné civilní správy, obvykle je v nich také málo obyvatel. V těchto vojenských újezdech jsou výcviková zařízení a také různé objekty. V některém z těchto objektů by byly ostatky německých vojáků dočasně uloženy, než německý Lidový spolek pro válečné hroby zajistí jejich důstojné pohřbení či trvalé uložení na nějakém pietním místě." Podle Andreje Čírtka půjde o objekt, který je již nyní střežen. Armáda s tím tedy nebude mít žádné nové náklady.

Bedny s ostatky vojáků německého wehrmachtu,  foto: ČTK
Primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič nám řekl, že převozem rakví do vojenského prostoru celá záležitost pro město skončí. Termín převozu podle něj neovlivní ani současná povodeň. "Co se týká umístění objektu, tak ten není povodní zasažen. A dopravně je to také lehce řešitelné. Městská policie bude objekt střežit nejenom v těchto dnech, kdy ještě nedojde k transportu, ale i během nakládání, aby nedošlo k nějakému narušení piety a, řekněme, ze strany extrémistů k pokusům o nějaké senzace."

Média nyní spekulují, čí ostatky vlastně v Ústí nad Labem jsou. Jde jen o ostatky vojáků Wehrmachtu nebo tam jsou také ostatky příslušníků SS? "Víte, nelze to vyloučit. Identifikace je složitá v tom ohledu, že se samozřejmě jedná jenom o kosterní pozůstatky. Z těch kosterních pozůstatků my samozřejmě nemůžeme dnes vyloučit, že by tam byl nějaký příslušník zbraní SS," domnívá se historik Jan B. Uhlíř. A proč se tato kauza vynořila více než 60 let po válce? "Já si myslím, že vzhledem ke skutečnosti, že česko-německé vztahy jsou 60 let po válce absolutně nejlepší, je rozumné řešit tyto věci v době, kdy si obě strany vyjdou maximálně vstříc. Že se tak nedělo dříve bych chápal už jen z toho důvodu, že jsme například měli smlouvu mezi ČSSR a bývalou Německou spolkovou republikou o narovnání veškerých vztahů až v roce 1973. Do té doby byly diplomatické vztahy naprosto minimální. My jsme tady třeba neměli velvyslanectví. A ve chvíli, kdy se dějiny začínají na obou stranách odvíjet jiným způsobem než takovým, řekl bych, chladným a nepřátelským, je možno v tomto ohledu narovnat i tyto resty."