Panorama II: Kosti mamuta mohou vést k novým objevům

Zdeněk Schenk, foto: ČTK

V jednom z nejznámějších evropských nalezišť starší doby kamenné v Předmostí u Přerova objevili koncem března archeologové další soubor kostí mamuta. Na tom by nebylo nic moc zvláštního. Tento objev ale považují odborníci za velmi cenný. Nachází se totiž v naprosto nové lokalitě, ale co je nejdůležitější, v dosud neporušené lokalitě. Více už nám řekne archeolog Zdeněk Schenk.

Zdeněk Schenk u kostí mamuta objevených v Předmostí u Přerova,  foto: ČTK
"Poloha nálezu je asi 250 metrů jihozápadním směrem od známé mladopaleolitické lokality, kultury Gravetienu, tedy kultury lovců mamutů. Pro návštěvníky je zajímavé, že ta lokalita se nachází čtvrt kilometru od nově zbudovaného terénního památníku lovců mamutů."

Památník lovců mamutů odhalila loni přerovská radnice. Časem možná zbude v celém Předmostí už jen tento monument. Archeologové mají v současné době v celé oblasti stále omezenější možnosti výzkumu. V minulosti byla využívána k těžbě spraše a v osmdesátých letech minulého století v centru Předmostí vyrostlo panelové sídliště. A výstavba se šíří dál. Je nutné jednat rychle a zachránit, co se dá. Odborníci soudí, že nález mamutích kostí by mohl dokládat novou polohu pravěkého osídlení v této oblasti. Tím, že je dosud neporušená naskýtá se výjimečná příležitost objevit něco úplně nového o pravěkých lidech. S o to větším napětím odborníků probíhá podle Zdeňka Schenka výzkum v těchto dnech.