Pavel Gan svérázným způsobem dokončuje Švejka

Pavel Gan (foto z mládí)

Český spisovatel žijící od 60. let v Německu Pavel Gan se letos na jaře vrátil do české literatury novou knihou. Jde o svérázný pokus o dokončení Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka.

Dnes se nám díky nakladatelství Atlantis dostává do rukou román koláž Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů i doma v Čechách Pavla Gana.

"Já se pokouším tím Haškem v hlavní roli dokončit Švejka. Hlavním hrdinou je u mně Hašek. Haškovi tehdy bylo 35 let. Například tohle, to je sice kresba Švejka, ale za ní je Hašek. My jsme se s nakladatelstvím dohodli, že Ladovými obrázky a fotografiemi umocníme představu o tom, jaký ten Hašek skutečně byl,"říká Pavel Gan. Hašek Svoje životní dílo nedokončil. Vyprávění o Švejkovi za 1. světové války končí geograficky prasečími hody ve vsi Zovtanci za Lvovem. Protože Gan předpokládá, že dál by vyprávění kopírovalo Haškovu skutečnou pouť, navazuje záměnou postavy za autora, kterému připisuje jisté Švejkovské rysy.

"Já jsem byl do roku 1968 dramaturgem Československé televize, načež jsem od toho 'slavkova' ucouvl do Rakouska, a v Rakousku jsem si myslel, že bych mohl Švejka dopsat a že bych tím rozvalil tu říši, která nás okupovala. Dobře, to je pěkná motivace, ale... Seděl jsem u rakouského vína, ale uvědomoval jsem si, že to je Haškovo dílo, Haškův styl a to že nemůže nikdo dokončit. Byly už nějaké pokusy, i Brecht se pokoušel, pak někdo v Mnichově, v Československu, ale to nelze. Ale ten Švejk nedokončený je!

A v roce 1968, než jsem odešel do Rakouska, stihl jsem zajet na Ukrajinu, k tomu Sokalu, a zíral jsem na ta místa, kam až došla marškumpačka nadporučíka Lukáše s Haškem. Měl jsem představu, že by to v podstatě bývalo pokračovalo dál. A když jsem nemohl knihu dokončit se Švejkem, napadlo mně, že to můžu udělat s Haškem v hlavní roli.

Ale najednou jsem užasl, jak málo já toho vlastně o Haškovi v tomto období vím. On zastíral, cenzura různé věci později zakazovala, takže to bylo jedno tabu za druhým."

Pavel Gan zakotvil v 70. letech na univerzitě v Göttingenu a díky svobodnému přístupu k informacím mohl pracovat s prameny, o kterých čeští haškologové neměli ponětí. Poznatky o této kapitole Haškova života Gan shrnul v několika vědeckých studiích, která zatím nebyly přeloženy.

"Od té vědecké práce jsem se dostal teda k tomu románu, my jsme se v nakladatelství dohodli, že se jmenuje 'román - koláž' a v podstatě ty první kapitoly jsou paralelní ke Švejkovi, to první je Zasáhnutí pacifisty Haška do světové války, pak mám kapitolu v Bartolomějské ulici, a až v šesté kapitole už jdu dál: K Rusům u Sokalu a šupem zpátky. Hašek byl v podstatě pacifista. Nikdo se neptá, proč ten Švejk (jehož byl Hašek prototypem) tak svižně pochoduje na tu ruskou frontu. Odpověď - aby utekl k Rusům. On byl pacifista a carofil. U Sokalu to byl první pokus o útěk, pak se ještě pokoušel ve Volyňských bažinách a nakonec v osmé kapitole Vykoupení se mu to podařilo a nechal se zajmout."

Tady se píše, že se v knize mísí próza a reálná fakta. Je to tedy beletrie nebo vědecká práce?

"Vědecká práce je v těch čtyřech studiích, které jsem napsal. Tam zakotvuju všechno bibliografickými poznámkami pod čarou."

Ty ale nemá český čtenář k dispozici.

"Toto je román. Já vám dám příklad, jak s tím pracuju. Mám fakt: Hašek byl v zajetí, dostal se do Darnice, byl tam tři dny, to se taky ví. Ale teď objevuju faksimile rakouské kartotéky, která končí: 'gefang. (zajat) 24.9.15, int. (internovaný) Perm'. Proboha Perm? To je vysoko na Kamě na Urale? tam Hašek nikdy nebyl! A jak já toho Haška dostanu z Kijeva do Buzuluku na řeku samaru? takže tohle jsem já jako spisovatel musel překlenout beletrizací."

Připomeňme si jméno Pavla Gana. Budeme se muset vrátit do 60. let. Někteří mohou Pavla Gana pamatovat jako ostravského rozhlasového reportéra, působil také několik let v brněnské televizi. V roce 1966 vydal brněnský Blok jeho prvotinu, povídkovou kompozici Černá jízda. Už tady se objevují náznaky zaujetí Haškovým Švejkem. Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši carů a komisařů i doma v Čechách jsou pak Ganovým návratem k prozaickému žánru. Atlantis knihu vydal ke 120. výročí Haškova narození.