Peníze jsme jen s vypětím stihli ´utratit´ a už nám Brusel nabízí další

Foto: Evropská komise

České republice se podařilo s vypětím všech sil vyčerpat do konce roku všechny peníze z evropských fondů. Ještě v listopadu přitom hrozilo, že by země mohla přijít až o 11 miliard korun, které by se nenávratně vrátily zpět do rozpočtu Evropské unie. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Foto: Evropská komise
Situace v čerpání peněz z evropských fondů na léta 2004 - 2006 byla na začátku podzimu téměř kritická. Ostré varování přišlo i z Bruselu. Ve hře byly totiž prostředky vyčleněné Bruselem na rok 2004. Podle unijních pravidel je totiž nutné vyčerpat peníze daného roku do dvou let. A na podzim zbývala Česku z roku 2004 ještě ohromná suma 11 miliard korun. Do toho navíc přišla korupční kauza Doležal - Péťa, spojená s ´evropskými penězi´. Kvůli ní Ministerstvo pro místní rozvoj - národní gestor přes evropské fondy - dokonce na čas zastavilo čerpání peněz z těchto fondů. V některých resortech, jako na Ministerstvu práce a sociálních věcí, nebo na pražském magistrátu, pracovali úředníci ve dne v noci, aby se stihlo schválení projektů, které se ucházely o evropské dotace. Někteří odborníci byli přesto pesimisty a vyhlašovali, že se vše stihnout nedá a Česko stejně o pár miliard korun přijde. Proto mohl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič ve čtvrtek s určitou úlevou konstatovat.

"Podařilo se nám dát do urychleného pohybu veškerou administraci při čerpání z evropských fondů, takže ke konci roku jsme vyčerpali veškeré peníze, které nám byly určeny pro rok 2004. Dobrá zpráva je, že do Evropské unie nevracíme ani jediné euro."

Česko nejen vyčerpalo všechny peníze za rok 2004, ale už i 60 procent peněz za rok 2005. Často zaznívá kritika, že Česko si samo nastavilo příliš striktní pravidla pro čerpání peněz evropských fond, striktnější než vyžaduje sama Evropská unie, a to komplikuje situaci žadatelů, vyhodnocování a proplácení peněz. Jenže problémy s pomalým využíváním peněz z fondů mají prakticky všichni nováčci a problémy mají i staří členové unie. Ředitel odboru Evropské unie České spořitelny Petr Zahradník připomíná, že na hodnocení celkové úspěšnosti čerpání peněz přidělených z fondů na léta 2004 - 2006 je ještě brzy.

"První možný objektivní pohled na čerpání fondů Evropské unie nastane až v roce 2008, až programové období 2004 - 2006 skončí. Myslím, že jakýkoliv jiný úhel pohledu je předčasný. Země, které zvolily cestu měkkých, krátkodobých projektů, mohou samozřejmě v tomto mezičase vypadat opticky úspěšněji, než země, které zvolily cestu tvrdých investičních projektů, což je případ České republiky. Česko zvolilo cestu investic do dopravní infrastruktury, do rekonstrukcí - řekněme - hmotného majetku. Investice do ´cihel´ jsou samozřejmě časově náročnější, než třeba investice do uspořádání jazykového kursu."

Problémy vzniklé koncem minulého roku by přesto měly být pro českou veřejnou správu, podnikatele i neziskový sektor ponaučením. Letos totiž začalo nové programové období. To potrvá do roku 2013 a Česko, jak potvrdil ministr Petr Gandalovič, v něm bude mít k dispozici ještě daleko větší objem evropských peněz než doposud.

"Máme nárok na 95 - 100 miliard korun ročně."

To ovšem znamená, že letos musíme dobrat peníze za rok 2005 a přitom už nám na letošní rok vzniká nárok na dalších sto miliard korun v rámci nového období.

"Není pravděpodobné, že bychom je vyčerpaly už v roce 2007. Projekty budou mít nějaký náběh, budeme je muset nejdříve schvalovat, potom se začnou realizovat, takže faktické čerpání v roce 2007 nebude tak vysoké."

Je nutné vzít v úvahu ještě další úskalí při čerpání peněz z evropských fondů. To je totiž vázáno na finanční spoluúčast žadatele. U většiny programů Brusel uhradí zpravidla 75 procent nákladů a v případě programů pro ´bohatou´ Prahu si musí žadatel zajistit z jiných zdrojů dokonce polovinu nákladů. A kde hledat ony jiné zdroje? Ve státním rozpočtu, v rozpočtech krajů, měst a obcí nebo v soukromém sektoru. Hodně tedy bude záležet také na tom, zda se ony jiné zdroje najdou.