Písek - město s nejstarším kamenným mostem

Le « Pont du cerf » à Písek

Dnes budeme pokračovat v našem putování po stopách dobrého vojáka Švejka. Jihočeské město Písek je takovým pomyslným středobodem Švejkovy budějovické anabáze. My ho budeme následovat a představíme zajímavosti Písku - třeba nejstarší kamenný most v Česku nebo balkón, ze kterého tady vyhlásili samostatné Československo o několik dnů dříve. Rubriku vysíláme v repríze z 15. ledna letošního roku.

Do Písku Švejk dorazil po svých pořádnou oklikou z Tábora. Z nedaleké Putimi sem byl přiveden četnictvem a odsud vlakem poslán k regimentu do Českých Budějovic. Kdyby ale v Písku zůstal, mohl tady vidět spoustu zajímavých věcí. Třeba nejstarší kamenný most v Česku. Byl postaven do konce 13. století spolu se založením města.

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
"První písemná zmínka o existenci města je z roku 1243 v listině Václava I. Ta listina je uložena v našem Prácheňském muzeu. Je zajímavá i tím, že to byla první česká královská listina psaná českým jazykem. Možná byla psána v nějakém provizorním stavu a neměli písaře, který by to zapsal latinsky,"

uvedla Edita Kučerová z městského úřadu. Most je dlouhý 111 metrů a zdobí ho sochy. Originály už nahradily kopie. Poslední vyměněnou sochou byl Kristus na kříži. Část sochy totiž při orkánu v roce 2006 spadla do vody. Původně měl písecký most po obou stranách mostní věže. Ty se však nedochovaly. Most také poznamenaly požáry a povodně.

Písecký kamenný most | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague Int.
"Známá je historie velké povodně v roce 2002. Když se na most podíváte, tak vidíte takové světlejší kvádry. Ta velká voda úplně most zatopila. Byly vidět jenom ty sochy. Strhla také zábradlí a mostovku."

Některé kamenné kvádry voda odplavila. Těžká žula naštěstí neuplavala daleko a tak většinu z nich potápěči našli. Pouhý rok po povodních byl most díky pomoci armády a sbírkám zrekonstruován. Dnes není poznat, že tu před pár lety povodeň byla. Písek je nádherné město. Je tu třeba fungující starobylá vodní elektrárna spojená s muzeem.

Písecká elektrárna
"V roce 1887 město Písek dostalo nabídku od pana Františka Křižíka, že v Písku instaluje elektrické osvětlení, dokonce zdarma. On to chtěl jako propagaci této novinky, což městská rada po určitém zaváhání přijala. Nejprve byla umístěna tzv. lokomobila a byla instalována světla, která byla hodně vysoká. Byla tak vysoká, že světlo na zem příliš nedorazilo, nicméně lidem se to velmi líbilo. V dalším roce souhlasili s tím, že se to zařízení tady instaluje napevno a dali k dispozici tento Podskalský mlýn."

Elektřina se tu vyrábí od roku 1888 a elektrárna funguje dodnes. Když jsme se vydali do historického centra, stejně jako většina turistů i já jsem hledala slavnou Putimskou bránu. Ale kde nic, tu nic.

Místo,  kde stávala Putimská brána
"Znáte určitě slavnou písničku Když jsem já šel tou Putimskou branou. Putimská brána byla jednou ze tří bran, kterými se z města dalo vycházet - byla to Pražská, Budějovická a Putimská. Bohužel věž už v roce 1812 zbourali. Dnes nám chodí spousta turistů ptát se do infocentra, kde je Putimská brána, která už dnes bohužel neexistuje."

Dokonce se objevily úvahy, zda by nestálo za to slavnou bránu opět postavit. Ale zatím je tu jen na obrázku. Zajímavým místem Písku jsou Bakaláře - místo, kde stávala ještě v polovině 19. století škola. Prostranství před zdejším kostelem je nově upraveno a připomíná zajímavá data z historie města. Třeba to, že z balkónu bylo v roce 1918 vyhlášeno Československo poněkud předčasně.

"A sice 14. října, nikoliv 28. Dohoda o vyhlášení republiky skutečně byla na toho 14. října, pak to datum bylo změněno, ale ta informace už nedošla do Písku. Všichni jásali a oslavovali a později odpoledne přišla zpráva, že se termín změnil, takže všichni ve strachu odešli domů. Vojáci, kteří byli na náměstí, a strhávali rakouské odznaky, se vraceli zpět do kasáren a tam prý důstojníci rakouští byli tak milostiví, že jim ty odznaky zase vraceli."

Gotický kostel Panny Marie
Bakaláře nabídly také zajímavé nálezy. Archeologové tu mimo jiné objevili středověkou studnu a hrob z doby bronzové - 1500 let před naším letopočtem.

"Je to taková mohyla. Můžete tam vidět kameny, jak ta mohyla asi vypadala, pravděpodobně jich tu bylo více. Bylo tam nalezeno i několik ozdobných šperků, jejichž kopie tu jsou také vystaveny."

Jak dodala Edita Kučerová, hned vedle stojí děkanský ranně gotický kostel založený ve 13. století. Jedna z jeho věží byla na začátku 16. století navýšena až do výšky 70 metrů. Práce trvaly třicet let. Písek byl totiž na začátku 16. století tak bohatý, že si město mohlo dovolit koupit od českých králů hrad. Rýžovalo se tu dokonce zlato.

Sladovna
Dnes se Písek, i díky štědré evropské dotaci, stává stále krásnějším městem. Velký projekt se povedl v bývalé sladovně. Dnes je tu kulturní centrum.

"Do roku 1971 se tu skutečně vyráběl slad, pak se z toho stalo jedno veliké skladiště pro Písek,"

přiblížil ředitel centra Jiří Hladký. V polovině 90. let přešla sladovna na město a začalo se uvažovat co s ní. V centru Sladovny jsou dnes výstavy, koncerty či stálé expozice. Své místo tu našlo také 7 slavných kreslířů dětských knih. I když už dlouho nejsem dítě, od testu na znalosti pohádek jsem se nemohla odtrhnout. Kdyby si tu děti chtěly přehrát všechny pohádky, musely by poslouchat 110 minut. Oprava Sladovny trvala 9 let a stála přes 200 milionů korun, ale město Písek získalo zajímavý prostor.

Foto: Barbora Kmentová

10
49.308315800000
14.147469300000
default
49.308315800000
14.147469300000