Plný výkon jaderné elektrárny Temelín změní život v tradičních hornických regionech

Napětí kolem spouštění jaderné elektrárny Temelín nic neměmí na tom, že personál elektrárny postupně - podle plánu - zvyšuje výkon reaktoru. V úterý dosáhl pěti procent, tedy nejvyššího výkonu, který má elektrárna v první části energetického spouštění povolen dozorovými orgány. Zkušební provoz při plném výkonu reaktoru začne na jaře příštího roku. Plný výkon Temelína změní život v tradičních hornických regionech. O nynější situaci v severozápadních Čechách hovořil v úterý premiér Miloš Zeman se šéfem hornických odborů Cyrilem Zapletalem. Pokračuje Kateřina Brezovská.

Předseda vlády Miloš Zeman na schůzce odborářům slíbil, že při vyhlášení výběrového řízení na privatizaci elektrárenské společnosti ČEZ bude pro nového majitele stanoven závazek, aby po určitou dobu odebíral české uhlí. Právě tento požadavek by mohl výrazněji zmírnit sociální dopady restrukuralizace. Hornické odbory se pode Cyrila Zapletala při jeho prosazování inspirovaly v zahraničí. Podle Cyrila Zapletala premiér na schůzce odmítl jediný ze čtyř požadavků, se kterými odborový předák přišel. Odmítl vytvoření státního fondu na zahlazování škod způsobených bývalou těžbou uhlí. Podle premiéra by tento návrh nezískal potřebnou podporu v parlamentu. Slíbil však, že při přípravě rozpočtu na rok 2002 bude navýšena částka ministerstva průmyslu a obchodu o prostředky na rekultivace. Podle odborářů by si zahlazení těžby v západních Čechách mohlo vyžádat přibližně 24 miliard korun. Práce budou trvat deset až 15 let. Cyril Zapletal dále uvedl, že premiér na schůzce jednoznačně potvrdil, že podporuje návrh odstupného pro horníky, kteří přijdou o práci v důsledku spuštění jaderné elektrárny Temelín. Odboráři odhadují, že svoje zaměstnání bude muset opustit téměř sedm tisíc horníků pracujících v Mostě, Teplicích, Chomutově, Sokolově a Hodoníně. Většina těchto oblastí se potýká s nezaměstnaností od patnácti do dvaceti procent. Odstupné by mělo podle návrhu činit 5280 korun a propuštění by ho měli pobírat po dobu tří až 36 měsíců, podle délky zaměstnání v dole. Maximální odstupné by dostali ti, kdo pracovali v dolech 15 a více let. Ti by získali 190.000 korun. Dávku by měli havíři dostávat i v případě, že si seženou nové zaměstnání.