Plzeň a její okolí

Klaster Plasy

V dnešní rubrice společně se Zdeňkou Kuchyňovou navštívíme Plzeň a její okolí.

Západočeská metropole Plzeň není jen známým městem piva, má i bohatou historii. Byla založena českým králem Václavem II. a brzy se stala po Praze a Kutné Hoře třetím největším královským městem. Své postavení si Plzeň udržela po 700 letech historie dodnes. Mezi vzácné památky, kam turisté většinou směřují určitě patří katedrála sv. Bartoloměje ze 13. století. Její věž měří 102 metrů a je nejvyšší v Čechách. Kdo nerad šplhá do výšek, může zamířit do podzemí. To vznikalo od 13. století a tvoří je dvou až třípatrové sklepy. Historické jádro, které má šachovnicový půdorys, bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. K nejstarším budovám patří Františkánský klášter. Dnes je zde Diecézní muzeum a jak uvedla naše průvodkyně, paní Dolejšová, klášter stojí těsně u hradeb. Trápení kláštera však neskončilo a během svého vývoje prošel řadou mnohdy necitlivých přestaveb. V jeho kapli jsou dodnes zachovány vzácné fresky z poloviny patnáctého století, které nebyly opravovány, ale pouze vyčištěny. Josef II. chtěl klášter, tak jako mnoho ostatních zrušit, radní však věděli, že místní Františkáni pečují o chudé a tak požádali o jeho zachování. Takové štěstí neměl klášter v nedalekých Plasích. Ten, jak uvedl náš průvodce Jiří Skalický, leží v romantickém údolí řeky Střely a založil ho kníže Vladislav II. Klášter Plasy obýval řád cisterciáků.

Klaster Plasy
Klášterní areál prodělal několik přestaveb a jak dodal Jiří Skalický, jeho majitelé měli vždycky štěstí, protože získali ty nejlepší umělce. Jak už jsme se zmínili, klášter byl Josefem II. zrušen a bylo odtud odvezen všechen majetek. Po zrušení připadl klášter Církevnímu fondu, který ho prodal knížeti Metternichovi a bydleli zde členové jeho rodu. Také on zasáhl necitlivě do stavby kláštera, když dal zbořit románskou kapli, aby měl kámen na stavbu hutě. Pak zde byly sýpky či sklady. Dnes je zde expozice církevního umění doby baroka a historie lékárenství. Do Plas se sjíždějí i umělci z celého světa, protože jak uvedl Jiří Skalický, duchovní síla tohoto areálu je nesmírná.

10
49.936637810000
13.399887080000
default
49.936637810000
13.399887080000
49.747484800000
13.377603600000