Po více než měsíční odstávce se opět rozběhl reaktor jaderné elektrárny Temelín

Temelin

Jaderná elektrárna Temelín v neděli ráno opět nastartovala reaktor a pokračují nezbytné testy spojené s uvedením elektrárny do chodu. Reaktor se rozběhl poté, co Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal souhlas s jeho opětovným spuštěním. Podrobnosti má Jaromír Marek:

Temelin
Reaktor prvního bloku temelínské elektrárny odstavila obsluha 17. ledna, aby mohla zahájit revizi zařízení primárního i sekundárního okruhu a odstranit nepřípustné vibrace přívodního potrubí páry. Zamezit by jim mělo 44 ocelových prstenců, které byly na potrubí přivařeny. Asi pětimetrovou část přívodního potrubí museli technici v průběhu revize vyměnit, protože na něm objevili trhlinu. Blíže předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová: Jak uvedl mluvčí jaderné elektrárny Milan Nebesář spouštění elektrárny zatím probíhá běz problémů. Určité další komplikace však nelze vyloučit: Za provokaci české strany, která nezlepšuje vztahy s Rakouskem, považují rakouští i čeští odpůrci odpůrci atomu obnovení provozu jaderné elektrárny Temelín. Proti tomu v sobotu večer asi stovka lidí v hornorakouském Summerau. Blokády hraničních přechodů však zatím nehrozí. Aktivisté čekají na předložení zprávy o výsledcích zkoušek vlivu Temelína na životní prostředí, která má být vypracována do poloviny dubna. Další postup shrnuje Dana Kuchtová se sdružení Jihočeské matky. Se znovuspuštěním Temelína nesouhlasí ani Václav Vašků z české pobočky Greenpeace. Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře není spuštění Temelína žádnou provokací, ale dlouhodobě připraveným krokem. Stejný názor má i projaderné sdružení Jihočeští taťkové. Ti s obnovením provozu souhlasí. V průběhu pondělka by měl být výkon elektrárny zvýšena až na 30 procent a ke zkouškám by měla být připravena i turbína elektrárny. Dohoda o Temelínu, kterou v prosinci v dolnorakouském Melku uzavřeli český premiér Miloš Zeman a rakouský kancléř Wolfgang Schüssel, a které ČR zavazují k uskuteční mezinárodní prověrky vlivu Temelína na životní prostředí a bezpečnostní prověrky elektrárny zústává nadále v platnosti.