Počet exekucí v ČR v prvním pololetí klesl

Foto: archiv ČRo

Exekucí v Česku ubývá - ukazují to údaje Exekutorské komory. V letošním prvním pololetí jejich počet klesl meziročně o třetinu. Exekuce a zabavení majetku může člověka postihnout, pokud neplatí dluhy nebo půjčky, ke kterým se zavázal. Důvody poklesu počtu exekucí nejsou jasné, může jít ale o lepší osvětu nebo jinou legislativu.

Petra Báčová,  foto: EKČR
Přesná data za letošní první pololetí prozradila Radiu Praha mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

"V první polovině letošního roku bylo zahájeno 320 tisíc exekucí. Když to srovnáme s rokem předcházejícím, jde o bezmála třetinový pokles (respektive o třicetiprocentní úbytek), protože od ledna do června 2012 soudy nařídily 463 tisíc exekucí. Ten úbytek je znatelný, ale je to výsledek poměrně dlouhodobého trendu. Klesající trend byl odstartován už v letech minulých. V roce 2012 vzniklo celoročně o 13 procent méně exekucí než v roce 2011, takže se celkem potvrzují naše odhady."

Příčinou poklesu počtu exekucí je podle zástupkyně Exekutorské komory zejména osvěta.

"Mimo jiné to přisuzujeme osvětě a také novele zákona, respektive exekučního řádu a občanského soudního řádu. Osvěta se opravdu projevuje vehementně, koneckonců Exekutorská komora se také snaží působit edukačně. Vydáváme řadu materiálů, spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a s Člověkem v tísni, provozujeme bezplatné právní poradny a snažíme se vzdělávat veřejnost i prostřednictvím médií. Lidé si zkrátka už začínají uvědomovat, že pokud nezaplatí fakturu, náhradu škody nebo si vezmou půjčku a nesplácejí úvěr, že to může mít ten logický důsledek exekuce."

David Šmejkal,  foto: ČT
Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal uvádí, že velkým přínosem pro pokles exekucí je lepší právní prostředí. Podle něj se na sklonku loňského roku výrazně zvýšil počet exekucí kvůli nově zaváděné legislativě, zatímco letos k tomu nedošlo.

"Domnívám se, že jsou základní dva důvody. Prvním důvodem je skutečně změna legislativy z roku 2012 na rok 2013. V roce 2013 začal platit nový exekuční řád a mnoho věřitelů, především města, dopravní podniky a další velcí institucionální věřitelé svěřili do kaskády právního vymáhání - s koncem u exekučního vymáhání- mnoho svých závazků najednou. Třeba i těch závazků, které se dlouhou dobu nevymáhaly. Najednou před platností změny exekučního řádu a občanského soudního řádu se tito institucionální věřitelé probudili a k exekutorům se dostaly řádově statisíce případů."

"Druhý důvod je velice úspěšná funkce a účinnost insovelnčního zákona v oblasti osobních bankrotů. Vyhlášení osobního bankrotu znamená, že daný dluh nebo závazek se nedostane vůbec do fáze exekuce. Je přihlášen do vyhlášení osobního bankrotu dřív, než může být nařízena exekuce."

Podle jedné z inkasních agentur může být příčinou poklesu i zvýšená snaha věřitelů řešit nesplacené pohledávky mimosoudně a včas. Firmy si stále častěji uvědomují, že jim mohou neplatící odběratelé přivodit vážné problémy s jejich solventností. Zároveň v Česku probíhá debata o odměnách advokátů při menších exekucích. Ústavní soud nedávno označil jako spravedlivou odměnu jednonásobek vymáhané jistiny u takzvaných formulářových žalob. Jedná se třeba o malé pohledávky dopravních podniků na neuhrazených pokutách. Ty mohou díky odměnám advokátů a jiným poplatkům narůst do obrovských částek. Občanské poradny ale takový pokles dlužníků nepozorují. Počet exekucí také není totožný s počtem dlužníků, připomněl ve vysílání Českého rozhlasu Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden.

Stanislav Skalický,  foto: Šárka Ševčíková
"My na klientele v občanským poradnách nepozorujeme úbytek exekucí. Počet klientů, jak to vychází i z logiky věci - mluví se o slučování exekucí - neznamená, že když je menší počet exekucí, že máte menší počet klientů. Když jsem se díval, jak to meziročně vypadá, tak máme mírný nárůst těch klientů. Slučování exekucí se nám neprojeví v tom klientovi."

Ani David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, nepozoruje úbytek počtu lidí s exekucí.

"Náš průměrný klient na sobě má několik závazků a ve většině z toho tak polovina závazků je už ve stadiu exekuce. Za poslední rok nemůžeme konstatovat, že bychom měli míň klientů s exekucemi nebo naopak že by klienti přicházeli s menším počtem exekucí. To určitě ne."

A dodává, že u klientů poradny se výrazně nezvýšila ani finanční gramotnost.

"Bohužel jsme nezaznamenali větší posuny v této věci. Nedá se očekávat od dospělých lidí, že se nějak začnou sami snažit vyhledávat informační servery, snažit se porovnávat produkty víc, než dělali ve svém předcházejícím životě. Myslím, že základní roli hraje škola. Až teď se dostává finanční gramotnost do osnov na základních a středních školách. Posun tedy skutečně zatím příliš nevidím."

Foto: archiv ČRo
Významným problémem začínají být také exekuce na důchod, loni jich bylo přes 67 tisíc. Za posledních deset let se tak jejich počet zvedl skoro čtyřikrát. Exekuce se týkají všech typů důchodu. Dlužníkům z řad seniorů ale zůstává minimální částka asi o 6000 korun a z té pak žijí. David Šmejkal k tomu říká:

"Klientů s exekučním postižením jejich invalidního nebo starobního důchodu bohužel přibývá poměrně dost s tím, že ten nárůst vidíme až okolo deseti procent z roku na rok. Klientům ve věku těsně před vstupem do starobního důchodu jsou nebankovní společnosti ochotné poskytnout úvěry s několikaletým splácením, kdy po odchodu do starobního důchodu, přirozeně po poklesu příjmů, na splácení najednou není."

Spotřebitelské organizace seniory také varují, aby se nenechávali přemluvit k neuváženému nákupu drahého zboží, nebrali si nechtěné úvěry a zbytečně se nezadlužovali.