Pokračují opravy prvního bloku Jaderné elektrátrny Temelín.

Pracovníci Škody Praha přepravili do prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín několikametrovou část nového potrubí o průměru 600 milimetrů. Mluvčí elektrárny Milan Nebesář ČTK řekl, že nyní technici novou část přivaří na místo, odkud v minulém týdnu vyřízli úsek potrubí s trhlinou. "Po této montáži bude pokračovat revize a opravy přívodního potrubí páry v sekundárním okruhu, včetně zpevnění potrubí k turbíně ocelovými bandážemi. Začíná také příprava na rozběhnutí hlavních cirkulačních čerpadel a opětovné najetí bloku; to předpokládáme v příštím týdnu. Kolem 20. února by měla být k dalším plánovaným zkouškám připravena také turbína," uvedl Nebesář. "V noci na neděli primární okruh prvního bloku elektrárny úspěšně prošel tlakovou zkouškou za studena při tlaku 3,5 megapascalu," připomněl. Revize zařízení primární a sekundární části prvního bloku Temelína začala 17. ledna poté, co operativní personál odstavil reaktor. Ten bude znovu nastartován asi již v příštím týdnu; obsluha ho bude udržovat na nejnižším kontrolovaném výkonu a bude čekat na ukončení prací na sekundárním okruhu. Na revizi pak naváží závěrečné zkoušky a diagnostická měření podetapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 30 procent. Poté elektrárna předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumentaci a požádá ho o souhlas k přechodu do další podetapy, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent.