Pokus o resuscitaci US-DEU byl asi zbytečný

Předseda US-DEU Pavel Němec

Pokus o převrat v nejmenší koaliční straně, Unii svobody-DEU minulou sobotu nevyšel. Svatopluk Karásek na republikové shromáždění strany nevystřídal v čele unionistů Pavla Němce. Na to, proč se tak stalo, se Josef Kubeczka zeptal politoložky Vladimíry Dvořákové z pražské Vysoké školy ekonomické.

"Já bych řekla, že to nebyl ani pokus o převrat, ale že to byl spíš pokus o jakousi resuscitaci té strany. Nevyšlo to, i když já si nemyslím, že by tam byla velká naděje i pokud by došlo k výměně ve vedení té strany. Myslím si, že ta situace je poměrně stabilní a více méně poměrně beznadějná pro Unii svobody."

Předvolební preference unionistů jsou mizivé, pohybují se pod jedním procentem. Myslíte si, že sobotní republikové shromáždění na tom mohlo něco změnit a podpořit ambice jeho delegátů dostat se v červnu příštího roku opět do Poslanecké sněmovny?

"Já si tím nejsem jistá. Myslím si, že ta situace je už poměrně rozhodnutá. Určitý potenciál, který Unie svobody měla, naprosto promarnila, a obnovit důvěru lidí ve stranu je vždy velmi obtížné. Proto ani nevěřím, že kdyby došlo ke změně vedení, že by to mohlo mít nějaký výraznější dopad. Prostě ta strana promarnila příležitost, kterou zde měla."

Kde podle Vás udělali unionisté v minulosti chybu, která jim přinesla tak radikální pád popularity u voličů?

"Podle mého názoru vyvolávali velké iluze, měli hodně silná slova, hovořili hodně o morálce, hovořili o řekněme nové politice zodpovědnosti, ale ve své podstatě nedokázali předložit program, který by voliče zaujal, který by je nějakým způsobem odlišil například od programu Občanské demokratické strany. Kromě proevropské orientace, to byl myslím jeden významný rozdíl. Ten důraz na morálku a takový ten moralistní apel s určitými skandály, které v té straně proběhly a které probíhají poměrně logicky ve všech stranách, vlastně nemohly voliče ovlivnit. Voliči tedy ztratili důvěru, že je to strana, která by mohla jakýmkoliv způsobem ovlivňovat politickou scénu u nás."

Existuje u nás mimoparlamentní strana, která by ve sněmovně mohla případně nahradit unionisty? Nově se k tomu hlásí Nezávislí demokraté (předseda V. Železný).

"Oni se k tomu hlásí, možná i určitou šanci mají, ale jde o úplně jiný okruh voličů. Pokud Vladimír Železný uspěje, bude to na základě tzv. protestních hlasů, to znamená voličů, kteří se budou vymezovat vůči existujícímu establishmentu, kteří budou hledat jakoukoliv jinou změnu, jinou politiku. A nejsou to rozhodně voliči, kteří by tradičně volili Unii svobody, voliči, kteří byli pravicově orientovaní, ale zároveň velmi liberální. Ten Železného pokus je spíše populistický, spjatý s jednou osobností, zaměřený spíše na méně vzdělané voliče, řekněme na diváky televize Nova. Tudíž si myslím, že to není ta přesná výměna. Prostor těch středových, spíše pravicových voličů u nás zůstává nevyužitý."

Unionistům mnozí voliči vyčítali, že je to strana bez výrazných osobností. Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) jsou naopak stranou jednoho muže. Co je podle Vás lepší?

"Já si myslím, že ani jedno není dobré. Unionisté měli celou řadu osobností, ale ty osobnosti nedokázaly spolupracovat, nedokázaly vytvořit image strany. A zároveň chyběla celá řada osobností, které by za tu stranu bojovaly v regionech, nebo které by se z těch regionů dostávaly do celostátní politiky. Od počátku to tedy byla strana s velmi slabou členskou základnou. To je možná podobné i té straně Vladimíra Železného, ale ten se skutečně snaží, aby ta strana byla spjata s jeho jménem, Proto i změna názvu této strany, protože si uvědomuje, že celá řada voličů by netušila, jakou stranu mají volit, pokud by tam jeho jméno nebylo uvedeno."

Myslíte si tedy, že příští složení Poslanecké sněmovny bude čtyřčlenné?

"Je tam vysoká míra pravděpodobnosti, že bude čtyřčlenné, i když jakékoliv překvapení je možné. Pořád zůstávají ve hře Zelení, kteří z těch mimoparlamentních stran získávají tradičně nejvyšší preference, a to i přesto, že se nyní pohybují v hluboké ilegalitě a snaží se, aby o nich voliči vůbec nic nevěděli. Přesto získávají podporu kolem dvou procent. Myslím si, že ta strana, kdyby skutečně začala dělat jakousi rozumnou volební kampaň, s rozumným programem, s jednoznačným zaměřením, které voliče vlastně chtějí oslovit, a myslím si, že mají obrovský potenciál například mezi mladými lidmi, mezi lidmi, kteří se třeba zabývají otázkami rovnosti pohlaví, rozumné ochrany životního prostředí, že prostě by měli šanci do Poslanecké sněmovny proniknout. Ale s tou současnou politikou, jak říkám pohybem v hluboké ilegalitě, těžko se jim to může podařit," soudí politoložka Vladimíra Dvořáková.