Politici rozdávají plnými hrstmi a nemyslí na budoucnost

Poslanecká sněmovna ve středu přesvědčivou tříčtvrtinovou většinou schválila rozpočet na příští rok. Kromě toho, že má zásadní hospodářský význam, je rozpočet také součástí určitého politického kontextu. Jak se na oba tyto rozměry čerstvě přijatého zákona o státním rozpočtu dívá komentátor Českého rozhlasu 6 Petr Hartman?

Petr Hartman
Hlasy stran, které tehdy ještě jednaly o vládě, Sněmovna ve středu přijala rozpočet na následující rok. První otázka, které se nelze vyhnout, se týká ekonomických parametrů rozpočtu. Jak je hodnotíte, zejména pokud jde o výši schodku?

"Je to jasný důkaz toho, že Česká republika rezignovala na sliby dané Bruselu, to znamená na postupné snižování rozpočtových schodků. Je to jasný důkaz toho, že politikům chybí odvaha učinit nezbytné reformy nebo alespoň začít činit postupné krůčky. Je to jasný důkaz toho, že jsme byli svědky volebního roku, kdy se politici chovali populisticky a po volbách, vzhledem k tomu, že ještě nebyla sestavena nová vláda, která by získala důvěru ve Sněmovně, tak se chovají, jako by volební kampaň pokračovala a rozdávají plnými hrstmi a nemyslí na budoucnost. Ostatně, důkazem může být to, že bobtnají výdaje a že už nyní jsou přes bilion korun. Přitom ještě nedávno se třeba pohybovaly kolem 600-700 miliard."

Věc má ale i politickou stránku. Vy mluvíte o rozdávání a ministr financí se od toho rozdávání chtěl jakoby distancovat, on rozpočet nepodpořil.

Vlastimil Tlustý
"Rozhodně to není běžné a opět je to důkaz nenormální situace, kterou Česká republika zažívá. Jednak si za to ministr Tlustý může sám, protože ze své autority nedokázal umravnit ani poslance vlastní strany, aby nepodpořili určité rozhazovačné kroky. Je to důkaz právě toho postavení Vlastimila Tlustého uvnitř ODS, kde jeho pozice je asi v tuto chvíli velmi vratká. Samozřejmě, svým způsobem si Vlastimil Tlustý za to může sám, protože mohl navrhovat různé kroky, které by ten schodek snížily a mohl se pokusit ukočírovat poslance, aby nepodpořili některé návrhy, které navíc ten schodek ještě skrytě zvýšily zhruba o šest miliard. Je to zároveň zajímavá situace z toho úhlu pohledu, že Tlustý byl ve sporu se svým předchůdcem Sobotkou. Když se připravoval ten původní návrh rozpočtu, rozpoutal určitou kampaň pomocí inzerátů a nakonec sestavil velmi podobný rozpočet. A může se zdát, že mu to jeho předchůdce vrátil, protože on je nyní šéfem rozpočtového výboru a místo aby nesouhlasil s některými návrhy, tak naopak je jako šéf rozpočtového výboru podpořil. Jak to ve Sněmovně chodí, tak tam je to sehráno tak, že poslanci v zákulisí se domluví na různých krocích a potom hlasují podle toho, co řekne šéf rozpočtového výboru, tedy jestli s návrhem souhlasí nebo ne, protože těch návrhů jsou desítky nebo stovky a samozřejmě poslanci už si přesně nepamatují, na čem všem se dohodli, takže to je ten dirigent. A dirigent se tedy postaral o to, že nakonec Vlastimil Tlustý usoudil, že pro rozpočet hlasovat nebude."

Teď se nabízí otázka, co vlastně ten schodek způsobí, co jsou jeho hlavní negativní dopady?

"Znamená to, že česká ekonomika sice se vyvíjí dobře, ale zadělává si na problémy do budoucna. Protože navzdory tomu, že se jí daří, že roste, že tedy do státní pokladny přibývá stále více peněz, tak politici čím dál tím více rozhazují, místo aby to bylo naopak, aby se snažili omezovat výdaje nebo alespoň je nezvyšovat, aby nedocházelo tedy k tomu nárůstu schodku rozpočtu. Znamená to samozřejmě to, že zavedení eura se vzdaluje, ale to není až tak úplně nejpodstatnější. Podstatnější je to, že české finance nejsou zdravé a že se zatím nevydaly cestou uzdravení. A to může být v budoucnosti velký problém z toho důvodu, že ekonomice se nemusí dlouhodobě dařit takto dobře a pak nastanou problémy."

Je to náhoda, že jakmile se povedlo schválit ve Sněmovně rozpočet, ODS přestala vyjednávat se sociálními demokraty o vládě s obrátila o 180 stupňů?

"Tak samozřejmě, tato spekulace nebo souvislost se nabízí, ale já si myslím, že to úplně spolu nesouvisí, že naopak dění kolem rozpočtu každoročně dokazuje, že to je otázka - když to nazvu trochu vulgárně - politického kšeftu a že tam nehrají až tak roli ty faktory, kdo je momentálně ve vládě, kdo s kým je ochoten nebo není ochoten spolupracovat. Tam právě pomocí těch různých "pomníčků" nebo "porcování medvěda", jak se to nazývá, dochází k různým zákulisním dohodám a ten rozpočet dost často bývá přijat, i když předtím se může zdát, že je to věc naprosto vyloučená. Ostatně letos jsme toho mohli být svědky. Právě po nástupu ODS k moci došlo k velké, dalo by se říci mediální válce o rozpočet, o to, nakolik je reálný, jak je zbytečně schodkový a tak dál... a podívejte se, kam jsme došli."