Politování nad odsunem Němců z Brna

Město Brno lituje odsunu německých obyvatel, ke kterému došlo v květnu roku 1945. Rozhodla o tom městská rada. Jde o vůbec první omluvu, která zazněla z úst vrcholných představitelů města. Podrobnosti má Jaromír Marek.

"Městu Brnu je velmi líto všech spoluobčanů, kteří v tomto období nespravedlivě trpěli a museli Brno za tragických okolností opustit", píše se mimo jiné v dokumentu. "Je nám líto, že s námi i nadále nežijí desetitisíce českých, židovských, německých, romských a dalších spoluobčanů. Všichni tito lidé tvořili město Brno v jeho kulturní, náboženské, ideové a národnostní pestrosti. Jejich ztráta je ztrátou nás všech. Je nám proto líto i německých spoluobčanů, kteří museli Brno nuceně opustit roku 1945", uvádí dokument.

Divoký odsun 19 000 brněnských občanů německé národnosti patří k jedné z nejtragičtějších kapitol v dějinách města. To bylo podle brněnského radního Jiřího Löva, vedoucího pracovní skupiny, která se okolnosti odsunu mapovala, hlavním důvodem, proč se k této historické události město vrátilo.

"Každý člověk a každé město by se mělo vrátit k určitým dějinným okamžikům, které mohou hrát význam v jeho chápání sebe samého. Ta doba po válce už je tak dlouhá, že už snad vychladly všechny vášně a že se můžeme racionálně s touto stránkou vyrovnat. Nejde o omluvu, ale projevení lítosti. Je to normální lidské gesto, které říká: před, v průběhu a po 2.světové válce se děly věci hrozné a my nechceme, aby se ještě někdy opakovaly."

V noci z 30. na 31. května 1945 se všichni brněnští Němci museli shromáždit na Mendlově náměstí. Odtud byli postupně odváděni za dozoru "rudých gard", tvořených převážně dělníky ze Zbrojovky, po státní silnici směrem na Vídeň. Němců bylo asi dvacet tisíc, prakticky všichni, kteří v Brně po válce zůstali. Protože se však jednalo většinou o děti, ženy a starce, ukázalo se, že řada lidí není vůbec schopna dojít k rakouským hranicím. Pro část vyčerpaných a nemocných Němců musel být proto neplánovitě zřízen v Pohořelicích tábor. Pochod smrti nepřežilo více než 1500 lidí.