Postavení cizinců by se s délkou pobytu mělo zlepšovat

foto: Evropská komise

Za měsíc se česká republika stane součástí unie evropských států. Přijetím unijní legislativy se změní některá pravidla v řadě oblastí života. Česká republika například otevře svůj pracovní trh. Požádal jsem o rozhovor Michala Medunu, ředitele odboru pro migraci a integraci cizinců ministerstva práce a sociálních věcí. Zajímalo mě, co konkrétně bude muset cizinec, ať ze zemí EU ať z mimoevropských států, učinit, aby mohl v České republice pracovat.

foto: Evropská komise
"Naše republika nebude zatím využívat žádná přechodná období na volný pohyb osob, tzn. že občané ostatních 24 členských států EU budou moci přijít na český trh práce bez jakýchkoliv povolení, budou zde mít rovné postavení, budou moci využít veřejných služeb a výhod, kterých mohou využívat čeští občané. Pokud jde o občany třetích zemí, např. Ruska, Číny, Spojených států, tam ten posun vstupem do EU nebude tak zásadní, protože unie až v posledních letech řeší problematiku cizinců z třetích zemí, kteří buď pracují nebo dlouhodobě žijí na území členských států. Celý ten blok směrnic se v současné chvíli schvaluje."

Jaké konkrétní podmínky bude muset splnit cizinec z unie, aby mohl u nás pracovat?

"Občan třeba SRN si prostě najde práci, přijede a začne pracovat. Stejně jako kdybyste si vy našel práci v Brně. Nikde se nemusíte hlásit, podepíšete smlouvu a začnete pracovat."

Cizinec z ostatních zemí bude muset klasicky žádat o pracovní povolení?

"Ano, tam se nic nemění, bude muset získat pracovní povolení a příslušné vízum k pobytu. Nicméně vláda v únoru schválila akční plán boje s nelegální migrací, který počítá s některými poměrně revolučními změnami v tomto systému. Je potřeba co nejvíc podporovat legální migraci, řada překážek v legální cestě nutila jít cizince nelegální cestou, která je pro ně i pro naši společnost škodlivá. Proto se v akčním plánu počítá s tím, že řízení o vydání povolení k zaměstnání a řízení o vydání víza budou probíhat současně na principu tzv. "one stop shop". Evropská unie nyní také zavádí koncept "aktivní příslušnosti". Spočívá to v tom, že čím déle tu ten cizinec je, tím by měl mít více práv a tím více by se jeho postavení blížilo postavení občana. Ne jako dnes u nás, že si cizinec musí po roce obnovit povolení k zaměstnání, vízum, doložit, že má určité množství prostředků, bez ohledu na to, jak dlouho v České republice žije."

Odkud předpokládáte, že po vstupu do unie u nás přibude nejvíc pracovníků?

"Předpokládáme, že ten zájem bude kopírovat dosavadní trendy, tzn. že největší zájem bude ze Slovenska a z Polska, máme tady taky hodně Němců a Rakušanů. Dá se očekávat, že zájem z těchto zemí bude dominovat migračním tokům. My si myslíme, že migrace intra EU Českou republiku neohrozí, neohrozí trh práce, nicméně v případě, že by se tak stalo, nebo že by to hrozilo, má česká vláda v záloze možnost využít přechodné období a na dočasnou dobu migraci zamezit. Ale nemá cenu panikařit už teď a bránit zbytečně trh práce před mobilitou, která flexibilitě trhu práce prospívá."