Cizinecká policie je na vstup Česka do EU připravena

foto: Evropská komise

Také česká cizinecká a pohraniční policie se už intenzivně připravuje na vstup země do Evropské unie. Od 1. května letošního roku totiž dojde z jejího pohledu k některým důležitým změnám. Jaké to jsou, to zjišťoval Zdeněk Vališ.

foto: Evropská komise
Od 1. května zmizí z českých hraničních přechodů celníci. Ti budou viditelní vlastně jen na letištích s mezinárodním provozem. Česko se jako jediná země unie stane z celního pohledu vnitrozemským státem. Pohraniční policie ale dál zůstane na svých stanovištích se všemi sousedními zeměmi, protože Česko stejně jako ostatní přistupující země se ještě nestane součástí tzv. schengenského systému. Zásadní změna podle ředitele Cizinecké a pohraniční policie Jindřicha Urbana spočívá v tom, že se výrazně zlepší komunikace a spolupráce se sousedy. Jednak proto, že Česko bude napojeno na celoevropský systém Eurodat, jednak tím, že na většině hraničních přechodů bude k odbavování cizinců docházet společně. Kontroly se ale v podstatě budou týkat jen cizinců z tzv. třetích zemí. Na ně bude tím pádem více času. Jak ale řekl Jindřich Urban Radiu Praha, nelze to nazývat přísnějším režimem.

"Já bych to nechápal jako zpřísněnou kontrolu, ale jako důkladnější. Ale ta důkladná, přísná kontrola je stále stejná. My nemůžeme říci, že dosud jsme nekontrolovali cizince z třetích států méně důkladně. Nicméně pro občany unie, to znamená všech pětadvaceti států, kteří budou cestovat přes naše státní hranice, to bude stejné, jako když dnes přiletíte do Paříže a vidíte občany ze států Evropské unie, jak procházejí zcela volně odbavením, zatímco my stojíme frontu."

Miroslav Smetana,  cizinecká policie,  foto: autor
Občané Evropské unie samozřejmě už nyní nepotřebují při cestě do Česka vizum. Od 1. května ale dojde navíc ke zjednodušení procesu povolování přechodného a trvalého pobytu. Podle plukovníka Miloslava Smetany je to výrazné zjednodušení.

"Bude k tomu třeba menší okruh dokladů, které budou muset cizinci z unie předložit."

Už tedy nebudou třeba muset jezdit do své země, aby si vyřídili dlouhodobý pobyt v Česku?

"Budou mít možnost požádat o přechodný nebo trvalý pobyt jak na území svého státu, tak na území České republiky."

Klára Krejčí,  tisková mluvčí cizinecké policie,  foto: autor
A jak to bude ve vztahu k občanům třetích zemí?

"Vůči těmto občanům se ve vztahu k povolovacímu režimu a vydávání dokladů na útvarech cizinecké policie v podstatě nic nezmění. Ten režim zůstane zachován."

Jak to ale bude s nově zaváděnými vízovými štítky, na kterých je nutná fotografie?

"Víza s fotografiemi jsou zaváděna už nyní. Na některých zastupitelských úřadech v zahraničí je už vydáváme. Myslím si, že pro občany třetích zemí se to stane standardním postupem, protože ho realizují i některé další země Evropské unie. Jako Česká republika nebudeme první."

Počítá se také s uplatněním biometrických údajů, například otisků prstů?

"O tom se uvažuje, ale my už zřejmě v tomto ohledu budeme postupovat ve spolupráci s Evropskou unií, budeme se přizpůsobovat rozhodnutím příslušných orgánů. Do 1. května letošního roku o tom ale neuvažujeme."

Ředitel cizinecké policie Jindřich Urban zdůrazňuje, že celá cizinecká služba věnovala přípravě na vstup Česka do Evropské unie takovou pozornost, že by ji od 1. května nemělo nic zaskočit.