Povede zákon o střetu zájmů k omezení korupce?

0:00
/
0:00

Větší kontrolu nad majetkem politiků, soudců a veřejných funkcionářů má zajistit zákon o střetu zájmů, jehož návrh schválila vláda. Majetková přiznání by v budoucnu měli podávat také soudci či místní zastupitelé. Zejména soudcům se to ale příliš nelíbí. Více informací má Josef Kubeczka.

Předloha ministerstva spravedlnosti se týká nejen členů vlády, poslanců, senátorů a šéfů ústředních státních orgánů jako dosud, ale i soudců, členů Komise pro cenné papíry, bankovní rady České národní banky, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také všech krajských a obecních zastupitelů, kteří za funkci berou plat.

Zákon počítá s tím, že ti, na které by se vztahoval, by museli zveřejnit údaje o svém majetku při nástupu do funkce a při odchodu z ní. V průběhu své práce by navíc nahlašovali každou novou nemovitost nebo podíl ve firmě nad 50 tisíc korun. Součástí zákona jsou podle ministra spravedlnosti Pavla Němce i přísné sankce.

"Tento zákon má uložit sankce až do výše několika set tisíc korun za nepravdivé údaje v majetkovém přiznání, a do desítek tisíc korun se počítá se sankcemi v případě opomenutí takového přiznání."

Kontrolou majetkových přiznání funkcionářů by se měl zabývat nezávislý orgán, který nebude součástí ani moci zákonodárné, ani výkonné.

Prezident soudcovské unie Jaromír Jirsa se myšlence podávat pravidelně majetkové přiznání v zásadě nebrání. Chce ovšem znát způsob, jak bude stát s těmito údaji dále nakládat.

"Záleží na formě, v jaké tak bude činit. Doufám, že to nebude v té formě, aby si na internetu mohl každý odsouzený přečíst, jaké jsou moje majetkové poměry. To bych považoval za nepřípustné. Stát totiž musí také své soudce chránit."

Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová upozorňuje, že zveřejněním svých majetků by se soudci stali předmětem spekulací a vydírání nebo dokonce za určitých okolností i osobních útoků. Politoložka Vladimíra Dvořákova těmto argumentům rozumí.

"Postavení soudců je přece jen trochu odlišné od postavení politiků, tak že já bych doporučovala, aby se někdo ještě znova na otázku soudců podíval právě ve světle těchto jejich argumentů, a skutečně zvážil, jestli je vhodné tento zákon navrhovat tímto způsobem, nebo to v případě soudců řešit trochu jiným způsobem. Jestli argumenty soudců jsou správné, nedovedu v tuto chvíli posoudit."

Myslíte si, že by navrhovaný zákon o střetu zájmů mohl být účinným prostředkem pro omezení korupce?

"Já si myslím, že určitě. Tady od počátku naší transformace zákony buďto chyběly nebo byly relativně nedokonalé, a to znamená, že jakékoli zpřísnění zákonů, které umožní větší průhlednost ohledně majetku, minimálně zamezí jistým skandálům, které se vždy mohou objevovat. Víme, co se stalo například s bytem pana premiéra Grosse. A je to podle mého názoru i účinný nástroj, jak tu korupci dostat pod jistou kontrolu. Neznamená to, že by se vymýtila, ale je tu větší kontrolní mechanismus."