Praha a Bratislava budou koordinovat své kroky na cestě do Evropské unie

Mikuláš Dzurinda

Česká a Slovenská republika budou koordinovat své kroky na cestě do Evropské unie. Premiér Miloš Zeman se na tom během návštěvy Slovenska dohodl v pondělí se svým protějškem Mikulášem Dzurindou. Připravila Eva Petržílková

Českého premiéra přijal také prezident Rudolf Schuster, se kterým mimo jiné hovořil o vstupu Slovenska do NATO. Předseda české vlády oba slovenské ústavní činitele ubezpečil, že občanů obou republik se v běžném přeshraničním styku nedotknou připravovaná vízová opatření.

Jednání obou ministerských předsedů však otázku případného zpřísnění hraničního režimu mezi oběma republikami či zpřísnění podmínek pro zaměstnávání Slováků v Česku zcela nevyjasnilo. O věci ještě mají ve čtvrtek jednat ministři vnitra obou zemí. Jak známo, čeští činitelé odůvodňovali návrh nové dohody se Slovenskem zejména kritikou Evropské komise na adresu přílišné propustnosti česko-slovenské hranice pro nelegální migraci. Premiér Zeman k tomu uvedl, že v případě tzv.pobytových víz budou při zaměstnávání v Česku Slováci upřednostňováni.

"Pro obě naše země by bylo výhodné, kdybychom do určité míry preferovali, samozřejmě v případě jejího zájmu, právě slovenskou pracovní sílu, protože by neexistovaly jazykové bariéry."

Podle českého premiéra budou moci Češi a Slováci nadále cestovat na občanský průkaz bez víz. Pokud však jde o zaměstnávání Slováků na dobu delší než 90 dnů, Zeman poznamenal, že se uvidí, co dohodnou ministři vnitra, a že "jednání nebyla uzavřena". Premiér Mikuláš Dzurinda k tomu poznamenal, že krok veřejnost znepokojuje:

"Pri každom rozhodnutí by sme mali mať na mysli predovšetkým to, abysme čo i len o mininum neznížili dosiahnutú úroveň komfortu alebo vzájemných česko-slovenských vzťahov."

Oba představitelé ocenili, že na dořešení dosud existujících problémů, jako je zamezení dvojího zdanění či dohoda o ochraně investic, se intenzivně pracuje. Věří také, že Slovensko dostane pozvánku do NATO a do Evropské unie vstoupí obě země společně s ostatními kandidáty. Ve stejném duchu se nesla i následná schůzka českého premiéra se slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem. Ten uvedl, že nejlépe by bylo, kdyby oba státy vstoupily do EU najednou, aby nepotřebovali žádné 'schengenské' hranice. Učinil tak mimo jiné v narážce na nedávný rozruch, jaký v zemi vyvolaly české záměry zpřísnit hraniční režim kvůli kritice přílišné prostupnosti společných hranic pro nelegální migranty.

V souvislosti se vstupem Slovenska do NATO upozornil Miloš Zeman na případný vliv výsledku slovenských parlamentních voleb na podzim 2002 na postoj členských států. "Nemohu tvrdit, že výsledky voleb na Slovensku budou zcela irelevantním faktorem,"řekl Zeman, aniž se však jakkoli zmínil o Vladimíru Mečiarovi, za jehož vlády se Slovensko do NATO kvůli nedostatkům v demokracii nedostalo. Mečiarovo nyní opoziční Hnutí za demokratické Slovensko řada posledních sociologických průzkumů považuje za nejpopulárnější stranu na Slovensku s více než čtvrtinovou podporou dotázaných.


U této problematiky ještě chvíli zůstaneme. Jaké jsou vůbec česko-slovenské vztahy a jak se od rozdělerní federace vyvíjely, o tom jsme hovořili s Naďou Vokušovou, předsedkyní Slovensko-českého klubu. S Naďou Vokušovou hovořil Jaromír Marek.

Autoři: Eva Petržílková , Jaromír Marek
spustit audio