Praha, pivo, památky nebo Švejk - tak vnímají evropští turisté Českou republiku

Foto: Archivo de Radio Praga

Téměř šestadvacet tisíc lidí z deseti evropských zemí odpovědělo, jak vnímají Českou republiku jako turistickou destinaci. První takto rozsáhlý průzkum pro státní agenturu Czechtourism provedla společnost IPSOS Tambor. Z průzkumu například vyplynulo, že Česko si nejčastěji spojují s Prahou, pivem a Švejkem. Pro většinu dotazovaných se přitom Praha vyrovná Vídní, Budapešti nebo Paříži. A nejhorší image má Česká republika paradoxně u blízkých sousedů - Němců a Rakušanů. Více uslyšíte v rozhovoru s koordinátorkou projektu Markétou Vogelovou z agentury Czechtourism a zástupcem společnosti IPSOS Tambor Michalem Strakou:

/Vogelová/ "Výzkum probíhal v deseti evropských zemích, které jsou pro nás důležité z hlediska příjezdového cestovního ruchu. Jsou mezi nimi naše sousední země Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, a dále jsme zvolili Maďarsko, Velkou Británii, Nizozemsko, Francii, Itálii a Španělsko."

Jak velký byl vzorek vašich respondentů?

"Výzkum byl rozdělen na dvě části. V první části probíhalo telefonické šetření, kde byl vzorek celkem 25 500 respondentů. Na každou zemi vycházelo dva až tři tisíce respondentů. A potom probíhaly v každé zemi skupinové diskuse za účasti asi osmi respondentů."

Jaké jsou výstupy z tohoto výzkumu? Co z něj pro image České republiky vyplynulo?

/Straka/ "My jsme potvrdili to, že přetrvává vnímání České republiky přes Prahu, památky a pivo. Zmiňováni byli i sportovci, kteří jsou známější ve světě, politici jako Václav Havel a Václav Klaus, a někteří spisovatelé, popřípadě skladatelé."

Jak se to mění podle jednotlivých zemí?

"Mění se to především mírou znalosti turistů z jednotlivých zemí. U Polska, Maďarska a Slovenska je ta znalost samozřejmě větší. Je zmiňováno mnohem více možností, jak strávit dovolenou v České republice, od památek přes různé společenské a kulturní akce, nákupní možnosti až po gurmánskou dovolenou. Poláci oceňují filmy, české spisovatele, v Polsku, Maďarsku i na Slovensku je všeobecně samozřejmě znám Švejk. Naproti tomu je docela zajímavé, že ve starých evropských zemích si docela dobře pamatují na pokojné rozdělení Československa. A například Francouzi často zmiňovali ještě stále přetrvávající rozdělení Evropy na východní a západní a Česko vnímají jako ne moc známou zemi z bývalého východního bloku."

Jak se mění obraz Česka u lidí, kteří Českou republiku dosud nenavštívili a kteří třeba potom přijeli? Zlepšuje se nebo se naopak zhoršuje?

"Naštěstí se zlepšuje. U návštěvníků, kteří v České republice byli, se pověst ČR razantně zlepšuje. A návštěvníci začínají zjišťovat, že Česká republika není jenom Praha, pivo nebo památky, ale jsou to i kulturní akce, přírodní pamětihodnosti, gurmánské možnosti a stravování. Naopak u návštěvníků, kteří v Česku ještě nebyli, zvláště ze západní Evropy, nemá Česká republika příliš dobrou pověst. Ale, jak jsem říkal, razantně se to zlepšuje v případě návštěvy."

Vy jste ale právě tady zjistili, že úplná spokojenost je vlastně nejnižší u Němců a Rakušanů. Znáte důvod?

"Paradoxně pověst České republiky je nejnižší u Němců a Rakušanů, také se po návštěvě razantně zlepšuje, ale Němci a Rakušané jsou ti turisté, kteří se svou návštěvou nedávají absolutní známku rozhodně spokojen, ale jen spíše spokojen. Důvodů, proč tomu tak je, je celá řada. Náš názor je ten, že špatná pověst u návštěvníků, kteří Českou republiku nevnímali moc dobře, jim v podstatě nedovoluje dát tu absolutní známku, ale nechat si ve svém rozhodnutí nějakou rezervu."

A na závěr ještě dotaz na vás: bude mít tento průzkum nějaké pokračování v dalších zemích?

/Vogelová/ "My na příští rok plánujeme obdobný průzkum na ruském trhu. To znamená, že průzkum proběhne v Rusku, na Ukrajině a také v pobaltských zemích. A za další rok plánujeme něco podobného na vzdálených trzích, jako je Amerika, Japonsko nebo Brazílie."