Praha vymění kopii kalendária na Staroměstském orloji za novou. Kritizovaná verze půjde do muzea

Kalendárium orloje na Staroměstském náměstí

Kalendárium orloje na Staroměstském náměstí v Praze bude mít novou malířskou podobu. Praha nechá vyrobit novou kopii. Nahradí se tak verze malby, která vznikla při rekonstrukci věže Staroměstské radnice před několika lety, a která čelila kritice. Novou malířskou podobu vytvoří Akademie výtvarných umění.

Kalendárium vytvořil Josef Mánes v roce 1866 pro tehdy obnovený Staroměstský orloj. Protože ale originál trpěl povětrnostními vlivy, byl umístěn do muzea a na orloji visela od roku 1882 kopie. V roce 2018, při rozsáhlé rekonstrukci Staroměstské radnice, vytvořil novou kopii malíř a restaurátor Stanislav Jirčík.

Podle některých odborníků by ji ale Josef Mánes pravděpodobně nepoznal. V řadě detailů se totiž liší od originálu a podle kritiků se změnila i podoba některých postav. Nové pojetí kalendária se nelíbilo ani návštěvníkům orloje. Malíř se hájil tím, že měl udělat technologickou kopii, kdy není úkolem vytvořit věrnou kopii původního díla.

Detail originálu a kopie kalendária | Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Jako jeden z prvních upozornil na zvláštní přemalbu kalendária člen Klubu za starou Prahu Milan Patka, který podal podnět k přezkumu na Památkovou inspekci ministerstva kultury. K jeho názoru se pak připojili i další odborníci z řad restaurátorů a historiků umění. Klub Za starou Prahu loni v červnu zaslal primátorovi a radním dopis, v němž je nabádal, aby nepodcenili symbolický význam Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji a zasadili se o opravu svévolně změněné malby.

„Očekáváme, že k celé věci zaujmete jednoznačný postoj ve smyslu, že kalendářní deska s parafrází Mánesovy malby bude upravena do žádoucího stavu kopie identické s originálem. Očekáváme, že nezbytné kroky, které budou směřovat jednoznačně k opravě nedokonalé kopie desky, provedete neprodleně,“ píše se v něm.

Detaily originálu a kopie kalendária | Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Nová kopie od Akademie výtvarných umění

V pondělí 15. května pražští radní schválili dohodu s firmou Subterra, která měla spolu se společností Avers rekonstrukci na starosti. Podle dohody zajistí Subterra na své náklady demontáž stávajícího kalendária a osazení nové kopie, vyrobí také novou podkladovou měděnou desku. Výměna kalendária vyjde hlavní město i dodavatelskou firmu dohromady na dva milióny korun.

Praha by měla zaplatit malířskou výzdobu. Tu vytvoří Ateliér restaurování výtvarných děl malířských Akademie výtvarných umění. Vedení města odhaduje, že za to zaplatí zhruba milion korun bez DPH. Současná deska zůstane v majetku města a poputuje do Muzea hlavního města Prahy, kde je také originální kalendářní deska od malíře Josefa Mánesa.

Originál kalendářní desky staroměstského orloje od Josefa Mánesa je uložený v Muzeu hl. m. Prahy | Foto: Ltosnar,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

Ten byl pověřen jejím vytvořením v únoru 1865 pro nově obnovený staroměstský orloj. Slavnostní odhalení proběhlo 18. srpna 1866. Když se ale ukázalo, že dílo trpí povětrnostními vlivy, Emanuel Krescenc Liška zhotovil kopii, která byla osazena 31. prosince 1882. Mánesův originál byl pak po kratší dobu vystaven na radnici a záhy po vzniku Muzea hlavního města Prahy předán do jeho sbírek. Liškovu kopii fatálně poškodil požár radnice v květnu roku 1945. Na radnici pak byla v roce 1948 umístěna kopie, kterou namaloval Bohumír Číla.