Pražské matky volají po novele silničního zákona

0:00
/
0:00

700 životů by mohlo být v Česku zachráněno, kdyby i u nás klesl počet mrtvých na silnicích o polovinu, jako v zemích Evropské unie za posledních 20 let. U nás ale naopak počet dopravních nehod stoupá. Do boje proti takovému stavu věci vytáhla některá občanská sdružení s Pražskými matkami v čele. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Iniciativa těchto sdružení nese výmluvný název 700 životů. Jde o otevřený dopis našim zákonodárcům, kteří by měli opět projednat loni zamítnutou novelu tzv. silničního zákona. Pražské matky je vyzývají, aby novelu přijali co nejrychleji a zapracovali do ní čtyři požadavky, které shrnul člen tohoto sdružení, lékař Robert Pleskot.

"Podporujeme přijetí bodového systému, který svou účinnost již v okolních státech ověřil, potom zodpovědnost majitele vozidla v případě, že jasně neudá řidiče vozidla, za což by měl nést svůj díl odpovědnosti. Jaký díl, to už je na legislativcích. Dalším bodem je okamžité zabavení řidičského oprávnění v případě závažných přestupků a dále podporujeme stanovení minimální doby zákazu řízení motorového vozidla, protože současná právní úprava počítá s úplným neodebráním nebo dlouhodobým odebráním. Je potřeba, aby řidič věděl, že za určité věci o ten řidičák přijde vždycky."

Poslanci by si podle doktora Pleskota měli uvědomit, že opětovným odmítáním těchto změn na sebe berou vlastní díl odpovědnosti za zmařené životy a nenávratně poškozené zdraví mnoha lidí.

A co na iniciativu Pražských matek říká ředitel služby dopravní policie, plukovník Zdeněk Bambas?

"Já jsem jim velmi vděčen, protože zákon 361 z roku 2000 je špatným zákonem. Kroky k jeho nápravě policie činí od prvních dnů jeho platnosti, ale zatím jsme byli neúspěšní. Právě takovéto aktivity tomu mohou pomoct."

Které body této iniciativy vám vyhovují především?

"Všechny. Já myslím, že se nedá říct, co je důležitější, co je na tom zákonu především potřeba změnit. Když vyberu několik nejvýznamnějších věcí, tak si myslím, že je to právě iniciativa Pražských matek."

Na kterým problém narážíte vy, tedy dopravní policie, nejčastěji?

"Na neefektivitu policejní činnosti. My dohlížíme na silniční provoz, zjišťujeme přestupky, konáme, co nám zákon umožňuje, ale nemá to ten preventivní efekt na neukázněné řidiče, který by to mělo mít. Mohl bych samozřejmě hovořit o nedostatku policistů a nedostatečném technickém vybavení, ale ten základní problém já vidím v nedostatečné legislativě. Navíc, když se podíváme do zemí, kde ta nehodovost je poloviční než v České republice, ten rozdíl v legislativě je vidět a je odkud opisovat. Přitom to už nejsou jen severské země, ale také například Velká Británie."

Protagonisté iniciativy 700 životů by uvítali, kdyby novela zákona O provozu na pozemních komunikacích začala platit od ledna 2006.