Před čtvrtstoletím objevená kopie Turínského plátna je jedinou dochovanou kopií severně od Alp

Kopie Turínského plátna

Vzácný artefakt se momentálně nachází v pražském Břevnovském klášteře. V Broumově, kde dílo před 25 lety náhodně objevili, je k vidění pouze kopie.

Dílo ukryté v dřevěné schránce  za štukovým věncem v klášterním kostele svatého Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže, objevil v lednu 1999  bývalý správce broumovského kláštera Přemysl Sochor. Šlo o překvapivý nález.

Dokument prokazující,  že plátno nabídl v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka. | Foto: Zdeňka Kuchyňová,  Radio Prague International

Po rozvinutí pruhu plátna, které se rozměry prakticky shoduje s originálem, se objevil latinský nápis, z něhož vyplývá, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatovi u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji věnoval broumovskému klášteru. V dokumentu se zároveň uvádí, že při slavnostním obřadu se kopie dotkla originálu. Čtyřmi odstíny hnědavé barvy je na lněném plátně vypodobněna postava o výšce 170 až 180 centimetrů z přední i zadní strany. Uprostřed je latinský nápis „vytaženo z originálu“.

O Turínském plátně se traduje celá řada pověstí. Do tkaniny údajně zabalili Kristovo tělo krátce po ukřižování. Pro katolickou církev je ikonickým předmětem. V 17. století bylo vyrobeno kolem 40 kopií. Ta broumovská je jedinou nalezenou severně od Alp a podle expertů zároveň jednou z nejzdařilejších.

Foto: Broumovský klášter

Putování vzácné relikvie

Foto: Broumovský klášter

U příležitosti 20. výročí unikátního objevu se v Broumově konala řada akcí a návštěvníci si mohli plátno osobně prohlédnout. Dnes tam už dílo nenajdete. Kvůli nevyhovujícím podmínkám ho přemístili k benediktýnům v Břevnovském klášteře. „ Po poradě se zástupci Národního památkového úřadu bylo dohodnuto, že stávající expozice není pro plátno vhodná, proto byla v roce 2017 pořízena kopie, která bude vystavená v Broumovském klášteře. Historická kopie bude uložena do depozitáře Umělecko-průmyslového muzea  a přístupná bude jen odborné veřejnosti“, sdělil RPI páter Vojtěch. Veřejnost ji bude mít možnost spatřit jen v případě, že se postaví nové výstavní prostory splňující podmínky pro přechovávání výjimečného plátna.

Detail obrazu Giulia Clovia Santa Sindone | Zdroj: Územní památková správa Národního památkového ústavu
13
50.5866806839
16.3337982004
default
50.5866806839
16.3337982004
klíčová slova:

Související