Historickou kopii Turínského plátna najdete v broumovském klášteře

La copie du Saint-Suaire de Turin de Broumov, photo: Le couvent de Broumov

V Broumově na Náchodsku byla tento týden slavnostně otevřena nově opravená část benediktinského kláštera a zahrady. Rekonstrukce stála zhruba 250 milionů korun a v opravených prostorech bude kulturní a vzdělávací centrum. Broumovský klášter byl návštěvníkům přístupný i během oprav. Lákadlem pro turisty je kopie takzvaného Turínského plátna. Klášter přechovává i 34 mumií. Benediktini přišli na Broumovsko krátce po roce 1213. Zdejší území totiž dostali od krále Přemysla Otakara I. Postavili tu kostel a klášter. Se Zdeňkou Kuchyňovou a jejím průvodcem Josefem Kindlem teď vstupujeme do kostela svatého Vojtěcha.

Broumovský klášter | Foto: Zdeňka Kuchyňová,  Radio Prague International
Fresky na stropě vyprávějí o jeho životě. Jsou tu relikvie svatých Klementa a Vincenta, které byly klášteru věnovány v 17. století z římských katakomb, kam byli pohřbíváni první křesťané. Je tu broumovská Madona ze 14. století, která měla město ochránit před husity. Poslední kaple pak skrývala naprostý unikát a to za štukovým věncem.

"Za ním byla v lednu 1999 nalezena kopie Turínského plátna z roku 1651. Klášteru byla darovaná pražským arcibiskupem Matoušem Ferdinandem Sobkem z Bílenberka."

Dnes je kopie turínského plátna hlavním exponátem v bývalé klášterní jídelně. Na světě se nachází kolem 40ti podobných historických kopií.

Foto: Broumovský klášter
"Když tady byla před pár lety paní ze Švýcarska, která se podílela na restaurování originálu Turínského plátna, tak říkala, že tato kopie je jedna z těch nejlepších. Že pouze na originále je ta Kristova postava o něco delší. Kopie je unikátní, protože je to jediná historická kopie, která se nachází na území střední a východní Evropy, na území na sever od Alp. Ty ostatní jsou většinou ve Španělsku a v Itálii. Jedna se nachází v Portugalsku a jedna v Belgii."

Na historickou kopii Turínského plátna se během staletí zapomnělo. Správce kostela tušil, že tam něco je, ale domníval se, že to bude třeba nit z originálu. Až zvědavost jednoho z pracovníků přispěla k tomu, že kopie Turínského plátna byla v roce 1997 objevena. Kromě kopie Turínského plátna jsou vystaveny i další unikáty, například českými granáty zdobené ornáty, které patřily arcibiskupovi Sobkovi z Bílenberka. A také pohřební punčochy z roku 1675. Vše od loňského roku nově zrestaurované. Když přijdete z jídelny do klášterní knihovny, najdete tu na 20 tisíc svazků knih. Původně jich tu však bylo 67 tisíc.

Foto: Zdeňka Kuchyňová
"Po roce 1950 velká část knih byla vyházena okny do nákladních aut, která je potom odvezla do papíren a tam byly knihy zničeny. Některé z nejcennějších byly odvezeny do Památníky národního písemnictví do Prahy a také do státní vědecké knihovny v Hradci Králové. Po roce 1990 byly vráceny. Jsou zde knihy z různých oborů, jako historie, filosofie, rétorika, ale také medicína, matematika, geometrie. Je zde i krásná literatura, například pohádky Hanse Christiana Andersena. Nejstarší jsou dva rukopisy ze 13. století."

Knihy jsou většinou v latině a němčině, ale je tu i čeština, anličtina, slovenština, řečtina, hebrejština. Při pohledu na nejspodnější police, máte chuť vzít knihu do ruky a zkusit, jak je těžká. Tady jsou totiž největší a nejtlustší knihy.

Foto: Zdeňka Kuchyňová
"Je to Starý zákon, který je tištěný v sedmi jazycích v každé knize a každá z knih váží 15 až 20 kilogramů. Určitě už jste také slyšeli, že ve zdech tohoto kláštera byla uchovávána Ďáblova bible, Kodex Gigas a zde v klášteře se vyskytoval vůbec nejdéle na území Čech. Byl zde asi 170 let. Od roku 1420, kdy ho převezli benediktíni z Břevnova, když zachraňovali cennosti před husity, až někdy do počátku 17. století, kdy jeden z opatů Martin II. Kodex daroval císaři Rudolfu II., protože si ho potřeboval naklonit."

V knihovně najdete obrazy Petra Brandla, který portrétoval nejvýznamnějšího opata v dějinách kláštera, tím je Otmar Daniel Zinke, který nechal klášter uvést do současné podoby a přivedl na Broumovsko Dientzenhofery. Interiéry kláštera byly několikrát využity i k filmování.

"V 70. letech zde byl natáčen seriál F.L.Věk, podle něho většina lidí poznává tu knihovnu. Potom v roce 1992-93 zde byl natáčený film Řád, televizní seriál Ďáblova lest Jiřího Stracha."

Foto: Zdeňka Kuchyňová
V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera se ukrývají i mumie pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. V 80. letech tu při výkopových pracích začalo zatékat do krypty. Část z nich byla zachráněna a převzena do broumovského kláštera v roce 2000.

"Jsou to většinou mumie vambereckých měšťanů, kteří si za pohřbení do krypty zaplatili. Jsou zde také kněží nebo varhaníci. Nejznámější osobou je zakladatelka vamberecké krajky, baronka Grambová."

Mniši dnes v Broumově nejsou. Po válce byla německá komunita vyhnána a v roce 1946 byl učiněn pokus osídlit klášter čechoamerickými benediktiny z opatství sv. Prokopa z Illinois nedaleko Chicaga. Po nástupu komunismu však byli vypovězeni z republiky a od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů.


Příspěvek jsme poprvé vysílali 8. června 2012, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.

10
50.585189800000
16.331951100000
default
50.585189800000
16.331951100000