Představujeme nejnovější číslo Přítomnosti

0:00
/
0:00

V našem víkendovém vysílání bývá pravidelně i čas vyhrazený informacím, o čem píší krajanské noviny a časopisy. Čtvrtletník Přítomnost do kategorie krajanského tisku sice tak zcela nepatří, má ale v zahraničí mnoho čtenářů. A protože nejnovější číslo Přítomnosti vychází právě v těchto dnech, zeptala se Milena Štráfeldová její šéfredaktorky Libuše Koubské, čemu se Přítomnost věnuje tentokrát:

"Tentokrát jsme si jako hlavní téma vybrali odpovědnost nebo neodpovědnost. Hrozba nezodpovědnosti tady visí a týká se to politiků, týká se to i elit... O tom v posledním čísle velice zajímavě pojednává sociolog Jan Hartl. Především bych ale chtěla upozornit na cenný text profesora Ladislava Hejdánka, který uvažuje o odpovědnosti před tím, co teprve nastává, odpovědnosti k tomu příchozímu."

Zabýváte se také životním prostředním?

"Samozřejmě, je to tématika, které se Přítomnost průběžně věnuje. Pokud jde o tento blok, tak máme text od právníka Václava Mezřického na téma odpovědnost členů domácnosti Země. Václav Mezřický dochází jednoznačně k tomu, že teprve nějaký konkrétní strach nás přinutí k tomu, abychom se v této oblasti chovali odpovědně."

Přítomnost je jedno z mála periodik, která pravidelně přinášejí povídky. Je tomu tak i tentokrát?

Ano, to je taková naše pýcha! Já se domnívám, že povídka do českého tisku patří, vždycky tam bývala. Dneska se vytratila, takže my ji cíleně pěstujeme. Letos jsme získali mladého spisovatele Jaroslava Rudiše, který debutoval před několika lety románem Nebe pod Berlínem, a hned za něj dostal Ortenovu cenu. Do tohoto čísla přispěl zajímavou povídkou o dvou úžasných, odpovědných sexy holkách, jak praví podtitul, které mají milence v každé zemi Evropské unie."

V každém čísle představujete taky některou zemi. V minulém čísle to byla Albánie. Kterou zemi představujete teď?

"Tentokrát máme na pořadu Bulharsko. Jak je ti, Bulharsko?"

Jakým tématům jste se zatím letos věnovali?

"Předposlední číslo se týkalo proměny spektra duševních nemocí za posledních patnáct let, takže nemocné duše naší doby. Předtím jsme měli téma vůdcovské, potřebuje-li současná doba ještě vůdce, a pokud ano, tak jaké. A předtím bylo pochmurné, strašidelné téma, bylo to zimní číslo a u kamen se mají vyprávět strašidelné historky, tak tématem byl strach v naší době. Čeho se lidé obávají."

Vaši čtenáři jsou z velké části i v zahraničí. Věnujete se průběžně tématice zahraničních Čechů?

"Zahraničním Čechům jsme věnovali celé jedno číslo a to mělo extrémně velký ohlas. Jeho název zněl šok exilu - šok návratu. Čtenáři je kvitovali s velkým povděkem, protože obojí měli zažito na vlastní kůži. Děkovali za to, že jsme se na toto téma podívali očima psychologa, sociologa a také očima těch, kteří to zažili."

Bližší informace o čtvrtletníku Přítomnost a archiv starších článků najdete na adrese www.pritomnost.cz.