Přehled tisku

0:00
/
0:00

České deníky komentují možnost zavedení šrotovného. Komentář na stránkách Mladé fronty Dnes podotýká, že šrotovné vzdáleně připomíná snížení daní, problém ale podle něj je, že opravdu jen vzdáleně.

České deníky komentují možnost zavedení šrotovného. Komentář na stránkách Mladé fronty Dnes podotýká, že šrotovné vzdáleně připomíná snížení daní, problém ale podle něj je, že opravdu jen vzdáleně. "Jsou zde dva podstatné rozdíly: šrotovné se týká pouze jen jednoho sektoru hospodářství a je jen jednorázovým, dočasným opatřením." A právě kvůli těmto dvěma rozdílům se prý z potenciálně prospěšné věci stává nesmysl.

Komentář deníku Právo soudí, že šrotovné je asi kontroverznější než Hugo Chávez anebo kupónová privatizace. Útočí se na ně zprava i zleva, shora i zdola. "Ani se mi nechce všechny ty ´ekonomické, sociální a ekologické škody´ vypočítávat: pokřivení trhu, nespravedlnost vůči jiným odvětvím, nezodpovědné zadlužování chudších domácností..., v podstatě jde o seznam rysů normálního fungování kapitalistické tržní ekonomiky, která je kritizována z pozic ideologické tržní utopie," míní komentátor.


Hospodářské noviny si všímají státního rozpočtu. Uvádějí, že žádné zemi s podmínkami, jaké má Česká republika, se nemůže podařit vytvořit vyrovnaný rozpočet. Není to tedy možné očekávat ani od současné úřednické vlády. Nový parlament a nový kabinet, ať už jakékoliv, budou muset obě stránky rozpočtu výrazně probrat a pokud má země fungovat, nepůjde to bez radikálních změn výdajů.


Foto: Evropská komise
"Česko ročně utratí desítky milionů korun za likvidaci invazních druhů rostlin. Kvůli podpoře vytápění biomasou ale další nepůvodní druhy dotuje," píší Lidové noviny. Podle listu stát po zemědělcích chce, aby se do likvidace agresivních zavlečených druhů rostlin zapojili, pokud to neudělají, mohou podle ministerstva zemědělství přijít o dotace. "Jiný státní úřad, ministerstvo životního prostředí, zase zemědělce podporuje v pěstování rychle rostoucích energetických plodin. To kvůli ekologickému vytápění biomasou. Avšak mezi energetické druhy rostlin spadají i ty, které v Česku nejsou původní a stát se je snaží už roky vyhubit. V oficiálním ministerském seznamu rostlin vhodných k pěstování biomasy je 35 druhů, 23 z nich je v Česku nepůvodních a právě to vadí některým odborníkům a ekologům, kteří upozorňují, že s nepůvodními druhy rostlin jsou jen starosti." Před nepůvodními živočišnými a rostlinnými druhy varuje i Evropská unie. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha se mají v Česku pěstovat místní druhy rostlin, například vrby, které mohou být prospěšné i jinak, pokud by se podle něj vysázely kolem vodních toků, zadrží při povodních mnohem více vody než monokultura nepůvodních a na poli vysazených topolů.


Mladá fronta Dnes informuje o analýze, podle které stojí výchova dítěte tři miliony korun. Deník přináší také rozhovor se socioložkou Hanou Haškovou, které se ptá, jak velkou roli to, kolik potomek "stojí", hraje při rozhodování rodičů zda a kolik budou mít dětí. Podle Haškové to na některé má opravdu rozhodující vliv, jiní ale vycházejí např. ze svých pracovních příležitostí, které pro ně mohou představovat možnost seberealizace. Zvažují, zda se mohou podobně realizovat i v rodičovství případně jak obě věci skloubit.


Stejně jako 7.7. 2007 a 8.8. 2008 zlákalo "magické datum" 9.9. 2009 řadu snoubenců k tomu, aby právě tento den uzavřeli sňatek. Podle deníku Právo praskaly pražské oddací síně ve švech, např. pokud se chtěli lidé vzít na Staroměstské radnici, museli si obřad zamluvit více než půl roku dopředu, oproti tomu třeba v Olomouci, Brně nebo Pardubicích o sňatek nikdo zájem neprojevil. Datum ale nezaujalo jen snoubence, v devítkový den využili ve větší míře než obvykle i sázkaři.