Premiér Paroubek britský návrh rozpočtu EU neodmítá

Premiér Jiří Paroubek na tiskové konferenci 3. prosince, foto: ČTK

Velká Británie v návrhu rozpočtové dohody Evropské unie seškrtala příjmy nových zemí. Pro Česko to znamená ztrátu asi 2 z 25 miliard eur, se kterými mohla počítat podle původního lucemburského návrhu, který v létě nebyl přijat. Jak se k rozpočtovému návrhu staví Česká republika, se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

Foto: Evropská komise
Podle návrhu Velké Británie by Evropská unie měla v letech 2007 - 2013 hospodařit s zhruba 847 miliardy eur. Je to o 25 miliard méně, než navrhoval tehdejší předseda unie Lucembursko. Co tento návrh znamená pro nové země? Jejich nárok na financování projektů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti poklesne o 14 miliard, tedy o necelých devět procent. Jak se staví k návrhu náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová?

"Za méně peněz se dá samozřejmě udělat méně práce, dá se pokrýt méně projektů. Uvážíme-li, že už v tomto období jsou připraveny některé rozsáhlé projekty z oblasti dopravy a životního prostředí, které se mají financovat v novém období, tak samozřejmě bych si přála, aby těch prostředků bylo co nejvíce."

Jako kompenzaci za škrty nabízí Londýn lepší podmínky pro čerpání prostředků ze zmíněných fondů pro nováčky. Tyto ústupky vycházejí jasně vstříc přáním zemí jako ČR, včetně zmínky o použitelnosti evropských peněz na rekonstrukci bytového fondu. Zahrnují také nabídku, aby z prostředků EU byla v nových zemích hrazena daň z přidané hodnoty u projektů, které spolufinancuje stát, regiony či obce.

Premiér Jiří Paroubek na tiskové konferenci 3. prosince,  foto: ČTK
"Když bychom měli prostředky přiděleny nikoliv na dva, ale na tři roky, tak by to znamenalo zase větší jistotu, že skutečně absolutní většinu nebo všechny prostředky vyčerpáme. Stejně tak mi dobře znějí informace o tom, že by se dalo seriózně jednat o zvýšení financování v procentech. To znamená, že bychom mohli získat až 85 procent prostředků z EU a z národních zdrojů k tomu přikládali jenom 15 procent prostředků. To jenom je s uvozovkami, samozřejmě i tak se jedná o vysoké částky."

Jak dodala náměstkyně ministra Věra Jourová, zatím je to pouze návrh a čekají nás vyjednávání, neboť výhodnější je stále původní lucemburský návrh. Premiér Jiří Paroubek předpokládá, že by se měl britský návrh dobře zvážit. I když snižuje pomoc novým státům unie, uvolňuje na druhé straně pravidla pro čerpání této pomoci. I podle omezeného rozpočtu by totiž Česko dostávalo násobky peněz, které má dosud. Částka se bude pohybovat někde kolem 90 miliard korun ročně. Jeho postoj kontrastuje s názorem polského premiéra, který britský návrh považuje za nepřijatelný. Návrh odmítl i předseda Evropské komise José Barroso. Je podle něj minimalistický a nevhodný pro silnou a rozšiřující se Evropskou unii. Není prý rovněž spravedlivý vůči desítce nových členů EU. Komentátoře českého tisku pohlížejí na britský návrh rozpočtu kriticky, ale nikoli beznadějně. Více než omezení prostředků, které bude moci Česká republika čerpat, kritizují princip, který ukazuje na nerovné postavení nových členů Evropské unie. Některé deníky naznačují, že pokud se výměnou za nižší objem financí zjednoduší procedura jejich čerpání, nemusí na to být ČR tak špatně.