Prezident Václav Havel odletěl na summit tisíciletí OSN do USA

Václav Havel

Prezident Václav Havel zažil v pondělí při zahájení školního roku improvizovanou tiskovou konferenci, při níž čelil otázkám žáků ze soukromé základní fakultní školy Nad Kajetánkou v Praze-Břevnově. Hlava státu sem v první den nového školního roku přišla pozdravit děti z první a páté třídy a jejich učitele. Zatímco prvňáčkům se prezident podepsal na velrybu visící na stěně, páťáci si na něj přichystali několik otázek. Havel odpovídal i na dotazy původně určené jeho ženě Dagmar. Ta se návštěvy školy nezúčastnila, protože - jak uvedl prezident - připravovala se na cestu do USA na summit tisíciletí OSN. Prezidentský pár tam odcestoval v pondělí. Podrobněji o této návštěvě informuje Kateřina Brezovská:

Václav Havel
Na osmidenní pracovní cestu do USA odletěl prezident Václav Havel v pondělí před polednem. Hlavním bodem jeho návštěvy je účast na summitu tisíciletí OSN, který se v sídle této organizace v New Yorku uskuteční od středy do pátku. Patrně největší setkání státníků v historii, na které přijede na 150 vedoucích představitelů států a vlád, se bude zabývat - jak potvrdil Václav Havel - rolí Spojených národů v 21. století.

" Je to vlastně takové setkání na přelomu tisíciletí, které má být orientováno obecněji k úvahám o funkci této organizace v příštím století, a vůbec o stavu naší civilizace,"

Diskutovat se bude také o nutné reformě OSN. Právě toho se bude týkat i projev prezidenta Havla, který se ale, podle jeho slov, nepočítá mezi radikální kritiky instituce OSN.

" Já pouze jsem velkým příznivcem její reformy. A protože ta instituce vznikla po druhé světové válce zrcadlila tehdejší poměry a dnes už žijeme v úplně jiném světě. Ten můj projev bude takový spíš vizionářský."

Projev nebude tedy o nejbližší budoucnosti a Václav Havel stejně neočekává, že by tolik žádané změny v Organizaci spojených národů šli uskutečnit rychle. To prý ale není jen problém OSN, ale i dalších organizací.

" Reforma, která je má zefektivnit naráží na strašné stereotypy v chování na setrvačnost, na lásku úředníků k vlastním funkcím."

Cesta prezidenta Václava Havla do USA ale neznamená jen jeho účast na miléniovém zasedání OSN. V New Yorku zahájí výstavu fotografií z každoročního setkání osobností na Pražském hradě Fórum 2000, zúčastní se galavečeře, na které předá americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové Cenu za mezinárodní spravedlnost a lidská práva. V programu prezidenta nechybí ani obvyklé setkání s československo-americkou komunitou či návštěva Národního domu, který se má, jak Václav Havel uvedl, konečně stát majetkem České republiky.