Prezident Václav Havel, vláda i představitelé parlamentních stran jednoznačně podpořili rozhodnutí NATO, podle níž je útok na USA útokem na celou ali

NATO

Rada Severoatlantické aliance ve středu rozhodla, že pokud útoky proti USA byly vedeny ze zahraničí, bude následovat akce vycházející z článku pět Washingtonské smlouvy, který zavazuje státy aliance, tedy i Českou republiku, k pomoci ostatním napadeným členům. Podrobnosti má Kateřina Brezovská:

NATO
Rozhodnutí Rady NATO, podle níž je útok na USA útokem na celou Alianci, jednoznačně ve čtvrtek podpořili prezident Václav Havel i celá česká vláda. "Chápeme to jako symbolický akt, projev solidarity se spojencem v alianci," tlumočil postoj prezidenta republiky jeho mluvčí Ladislav Špaček. Potvrzuje se tím podle něj Havlův názor, že teroristický útok na USA je útokem na celou euroasijskou civilizaci a její hodnoty. Rozhodnutí NATO je povzbuzující i pro Českou republiku. "Ukazuje se, že aliance je schopna dostát svým závazkům a podpořit každého člena, který se ocitne v nouzi," uvedl prezidentův mluvčí. Postoj aliance schvalují i všechny parlamentní strany s výjimkou komunistů, podle níž by měla situaci řešit OSN, nikoliv NATO. Jaké praktické kroky z rozhodnutí Rady NATO vyplývají pro českou armádu, to přiblížil náměstek ministra obrany Štefan Fülle:.

"V této fázi z něj vyplývají především praktické kroky pro Českou republiku. Ten článek pět totiž také hovoří o tom, že v takovém případě, když dojde k útoku na jednu zemi NATO, tak ostatní členské země začnou politický dialog s tou zemí s cílem najít takové prostředky, které by danému státu mohly pomoci odrazit agresi či jakoukoliv jinou formu ohrožení."

Ke konkrétní pomoci, kterou v současné době Česká republika poskytuje Spojeným státům americkým náměstek Fülle uvedl:

"Ta politická rovina jde hodně tedy na úrovni severoatlantické rady a na úrovni té mnohostranné a tam ten vývoj bude dál pokračovat. Samozřejmě na té dvoustranné úrovni tady také je dialog. Ten dialog je především v rovině zpravodajské, dialog je veden nejenom našim ministerstvem obrany, ale je veden i ministerstvem zahraničních věcí v těch jiných rovinách, jako například forma humanitární pomoci a dalších."

Jak Štefan Fülle dále řekl, není žádných pochybností o tom, že česká armáda je připravena naplnit své povinnosti vyplývající z členství v NATO:

"Naše armáda je připravena udělat přesně to, co by očekávala od našich spojenců v případě, že by k něčemu mělo dojít na našem území . Takže vše teď bude záležet od dalších konzultací, od dalšího vývoje situace, vše bude samozřejmě záležet na rozhodnutí vlády ČR a Parlamentu ČR."

Ve čtvrtek odpoledne oznámil minitr obrany Jaroslav Tvrdík, že Armáda České republiky je ve stupni pohotovosti alfa, což znamená základní stupeň. V pohotovosti jsou rota chemické ochrany a jednotka rychlého nasazení, které by byly schopny nabídnout své síly Severoatlantické alianci do několika hodin. "Rychlost nasazení by záležela na tom, jak velkou jednotku by si NATO vyžádalo", řekl ministr Tvrdík.