Při zkouškách v prvním bloku JETE byl odstaven reaktor