Přísnější podmínky pro cizince na hraničních přechodech

Celníci i pohraniční policie od počátku týdne pečlivě kontrolují osoby, které překračují naši hranici v západních Čechách. Důvodem je blížící se zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. Více k tomu Evelina Himalová.

Podle informace tiskové mluvčí západočeské policie Milady Suché jenom na hraničním přechodu Rozvadov neprošly tři desítky cizinců a byly vráceny zpět do Německa. Jednalo se o skupiny i jednotlivce, kteří měli u sebe například nože, provazy, ale také baseballové pálky. Bedliví jsou i celníci, kteří se zaměřují především na zbraně, výbušniny a omamné látky. Jak uvedla mluvčí Celního ředitelství v Plzni Jitka Blahutová, kontroly budou častější a důkladnější.

Podle ministra obrany Stanislava Grosse to, že bezpečnostní složky v těchto dnech posuzují přísněji podmínky pro vstup cizinců do České republiky, není nic mimořádného ani protizákonného. Tvrdí, že orgány na hranicích postpují zcela v souladu s platnými zákony...

"Od 1.1. roku 2000 je účinný nový zákon o pobytu cizinců na území České republiky; tento zákon dává policii možnost v přesně stanoverných případech nevpustit cizince na území České republiky, a tyto možnosti budou využívány. Budou využívány samozřejmě v těchto dnech poněkud více než kdy v minulosti, ale není to nic, co by šlo za hranici zákona,"

uvedl ministr vnitra Stanislav Gross v souvislosti se zajištěním bezpečnosti při zasedání světových finančníků v Praze.

Dodám ještě, že způsob, jakým policie odmítá kvůli pražskému zasedání vpustit některé cizince na české území, se ale příliš nezamlouvá lidem, kteří se angažují v ochraně lidských práv. Například Jan Jařab z Rady vlády pro lidská práva uvedl, že z hlediska demokratických principů je nepřípustný "policejní pohled na svět", podle něhož každý, kdo chce demonstrovat, je násilník.