Projekt Svobodně! bude tři měsíce připomínat vysílání Svobodné Evropy

rfe_svobodne.jpg

Před 60 lety, přesně 1. května 1951 začalo americké Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda vysílat v češtině a mohlo tak šířit necenzurované informace za železnou oponu. Prvním ředitelem jejího českého oddělení byl známý novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Český rozhlas ve spolupráci s dalšími institucemi připravil tříměsíční projekt s názvem Svobodně!, kterým toto výročí přiblíží dnešní české veřejnosti.

Peter Duhan,  foto: Martin Kutil
Smyslem projektu je připomenout, že demokratizace Československa nezačala v roce 1989, řekl prozatimní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

"Boj za svobodu začal mnohem dřív a byl nesmírně strastiplný a plný obětí a to si musíme uvědomovat. A zároveň je tento projektu určen všem mladým, kteří by měli mít povědomí, na jakých pilířích naše dnešní svoboda stojí."

Tříměsíční projekt bude od března do května připomínat osobnosti, které se na vysílání nejprve z New Yorku a později i z Mnichova podílely. Bude se samozřejmě odehrávat zejména ve vysílání Českého rozhlasu a mnoha jeho stanic. Nejvíce ve vysílání Českého rozhlasu 6, který z původní československé redakce Rádia Svobodná Evropa vznikl, když vysílání v češtině skončilo. Programový ředitel dnešní Svobodné Evropy/Radia Svoboda John O´Sullivan se domnívá, že propojení s Českým rozhlasem je logické:

John O’Sullivan,  foto: Martin Kutil
"Česká redakce Radia Svobodná Evropa byla jakýmsi prodlouženým článkem Československého rozhlasu. Její redaktoři se vždy snažili vytvářet takový typ programů a takové náměty, které by komunistický režim nedovolil nebo zcela převrátil. A když komunistický režim dospěl ke svému konci a skončilo i československé vysílání radia Svobodná Evropa, mnoho lidí, kteří pro něj pracovali, Český rozhlas přijal."

Speciální pořady připravují také tematické stanice ČRo jako Leonardo či Wave. Zapojí se i ČRo 1-Radiožurnál, který se bude zabývat spíše současností a budoucností americké stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Budou připomínány jednotlivé osobnosti, jako například Ferdinand Peroutka, Karel Kašpárek, Pavel Tigrid, Jan Čep, Josef Kodíček, Jaroslav Pecháček a další, bude řeč i o tom, že československá redakce byla i svým způsobem uzavřené "ghetto" apod.

Michal Stehlík,  foto: Martin Kutil
Odborným garantem projektu Svobodně! je Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Její děkan Michal Stehlík řekl:

"Připomenutí si minulosti vždy potřebuje jednak jistý odstup, ale na druhou stranu také kritický pohled. Už tady bylo řečeno, že i Český rozhlas se bude pouštět do některých témat, která nejsou tak samozřejmá a pouze pozitivní. A my také budeme vstupovat do těch jednotlivých aktivit právě kritickým pohledem na některé věci, v tom je, myslíme si, v rámci odbornosti naše pole."

Součástí projektu je také vydání publikace Svobodně!, kterou garantuje právě Filosofická fakulta UK. Kniha mapuje historii československého vysílání stanice.

Daniel Herman,  foto: Martin Kutil
Třetí spolupracující institucí je Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitel Daniel Herman vysvětlil:

"V rámci pořádání jednotlivých aktivit v tématických okruzích budeme pomáhat zejména ve vytěžování našich fondů. Ať se to týká informací o sledování osob nebo jejich rodinných příslušníků, přípravných akcí, různých tzv. preventivních zásahů, pokyny k vydávání propagandistických tiskovin, zastrašovací akce, dezinformační kampaně, snahy o kompromitaci osob nebo také ilustrašní fortografie vysílaček, rušiček a podobně."

V rámci projektu Svobodně proběhne i konference, výstava v Senátu či v dny vlastního výročí slavnostní mše celebrovaná biskupem Václavem Malým.