První vystoupení Laterny Magiky v Bruselu

r_2100x1400_radio_praha.png

Při listování v kartotéce archivu Českého rozhlasu jsem narazil na záznam: Silva Daníčková referuje o Laterně magice. Rok 1958 - Brusel. Za hradbou vstupní francouzské moderace je skryt poklad: zvukový záznam krátkého představení, kterým skupina československých umělců poprvé zdravila diváky Světové výstavy EXPO Brusel v roce 1958.

Na klavír hrál právník, který právě v té době začíná u divadla: Jiří Šlitr. Na několika projekčních plátnech doplňují živou konferenciérku mluvící francouzsky její filmové podoby mluvící německy a anglicky. Vedou spolu rozhovor. Na plátnech se objevuje i tentýž Šlitr, který sedí na scéně u piána. Laterna magika byla objevem režiséra Alfréda Radoka, který vnesl na scénu kolážní prolnutí divadla a filmu. Polyekran. Tento víceméně propagační výstup se stal zárodkem divadla, které dodnes objíždí se svými inscenacemi svět.