Ptáci se budou od května těšit větší ochraně

Foto: MPF, Creative Commons 3.0

Česko má mít čtyři desítky chráněných oblastí evropského typu NATURA. Shodl se na tom Senát, když přes odpor opoziční ODS schválil beze změn příslušnou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Normu požaduje po Česku jako nové členské zemi Evropská unie. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Foto: MPF,  Creative Commons 3.0
Cílem projektu "NATURA 2000" je vytvořit souvislou evropskou soustavu zvláště chráněných území pro ohrožené druhy ptáků a jiných živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Česká republika, jako budoucí člen unie, je povinna vybrat území s výskytem nejohroženějších rostlinných a živočišných druhů a zajistit jejich zákonnou ochranu. A to i těm druhům, které v Česku dosud zákonné ochraně nepodléhají, protože jsou na našem území poměrně hojné a široce rozšířené. To se týká i přírodních lokalit. Například květnatá bučina bude chráněna nejen proto, že se v ní třeba vyskytují význačné druhy rostlin a živočichů, ale také proto, že je jako ohrožený typ prostředí v Evropské unii významnou hodnotou sama o sobě. A ještě v něčem se připravovaná soustava NATURA 2000 liší od současné národní soustavy chráněných území. Dosavadní chráněné krajinné oblasti byly často vymezeny jen na základě obecného povědomí o kvalitě území a teprve dodatečně bylo zjišťováno, co je na území cenného. Území pro projekt NATURA jsou ale vybírána cílevědomě podle přesně daných odborných kritérií Evropské unie. Jak uvádí ministr životního prostředí Libor Ambrozek, jde o bezprecedentní akci.

"Už od roku 2000 probíhá mapování a výběr chráněných území. Je to záležitost nebývalého rozsahu. Nikdy před tím v historii neprobíhalo tak podrobné mapování. Nikdy neměli čeští odborníci tolik informací o našich chráněných územích, vůbec o celé české přírodě, o výskytu druhů rostlin a živočichů. V terénu se na tom podílejí stovky odborníků a troufám si říci, že drtivá většina přírodovědecké obce se do této práce zapojila."

V současné době spadá více než 15 procent území státu pod zákon o ochraně přírody a krajiny, ať už jde o rezervace nebo chráněné krajinné oblasti. Zásluhou projektu NATURA 2000, stoupne rozloha chráněných území v Česku na téměř 19 procent. Většina území zařazených do projektu se samozřejmě překrývá už se současnými chráněnými oblastmi. Ochranný režim na nových územích soustavy NATURA 2000 prý ale nebude tak přísný jako na jiných chráněných územích. Bude na nich možné provozovat takové činnosti a způsoby zemědělského a lesního hospodaření, které zachovají dnešní přírodní podmínky. Ale co když vlastník pozemku nebude souhlasit s různými omezeními? Ředitel Správy chráněných krajinných oblastí Petr Dolejský řekl Radiu Praha, že je to málo pravděpodobné. Takový vlastník by byl sám proti sobě, protože by přišel o dotace, jaké se poskytují v rámci Evropské unie.

"Jestliže by vlastník nesouhlasil s vyhlášením území NATURy a bránil by se mu, tak jsou území, kde by to bylo skutečně nařízeno direktivně zákonem. Jsou ale území, která třeba nepatří do nejvyšší kategorie. Tam by se dalo uvažovat, že by se to nevyhlásilo jako území NATURy. Ale ten vlastník by se připravil buď o dotace úplně nebo by se připravil o část dotace, poskytované na zemědělskou či lesnickou půdu."

V první fázi projektu NATURA 2000, tedy do letošního 1. května, kdy Česko vstoupí do Evropské unie, bude vyhlášeno 41 oblastí ochrany ptactva. To spadá plně do kompetence České republiky. Ostatní území projektu NATURA 2000 podle navrženého národního seznamu už bude projednávat a schvalovat Evropská unie. Proti projektu vznášeli námitky v podstatě pouze zákonodárci ODS. A to vyvolalo u jejich kolegů i sarkastické poznámky, že proti ochraně ptáků se staví strana, která má ve znaku právě ptáka.