Registrované partnerství

Věcný návrh zákona, o němž vláda v pondělí jednala, dává stejně sexuálně orientovaným dvojicím prakticky stejná práva a povinnosti, které mají manželé. Do budoucna by tedy měli mít možnost navzájem po sobě dědit, měli by mít právo získat informace o zdravotním stavu svého partnera, zastupovat se vzájemně při jednání s úřady, stát by jim poskytoval daňové úlevy při péči o partnera.

Výjimku tvoří pouze zákaz používání stejného příjmení. Homosexuální dvojice rovněž nebudou moci adoptovat či osvojovat děti. Vicepremiér Pavel Rychetský k tomuto zákonu uvedl:

"Vznik registrovaného partnerství je analogický vzniku manželství, to znamená souhlasným prohlášeních těch dvou osob před orgánem státu. Vzniká jim, stejně jako v případě manželství, společné jmění manželů. Stejně tak zánik je upraven podobně jako rozvod manželství, to znamená, buďto se oba partneři dohodnou, nebo se musí prokázat ten hluboký a trvalý rozvrat v jejich vztazích."

S takto pojatým návrhem zákona nesouhlasí současný lídr čtyřkoalice Cyril Svoboda, který se již při minulém hlasování ve sněmovně zasadil o to, že zákon nebyl přijat. Svoboda uvedl, že při projednávání budou poslanci rozděleni spíše lidsky nežli politicky. Sám je přesvědčen, že homosexuální orientace není důvodem ke vzniku zákona:

"Já si myslím, že je možné mluvit o právní úpravě, která umožní dvěma osobám, které se rozhodnou jedna o druhou pečovat, a to můžou být druh a družka, nebo také osoby, které poutá něco jiného, například vztah, který je založen na sexuální orientaci, tak že je možné uzavřít smlouvu, která by upravovala tento vztah. Důvodem není sexuální orientace, ale důvodem je, že jeden bere péči za druhého. Není možné učinit z této právní úpravy součást rodinného práva, protože smyslem rodinného práva je především ochrana dětí."

Poslanecká sněmovna dosud dostala petice, které podepsalo více než 15 tisíc odpůrců tohoto zákona. K jeho novému projednávání nám však prezident sdružení homosexuálně orientovaných občanů Gay - iniciativa Jiří Hromada řekl:

"My pochopitelně věříme, že tento třetí pokus nakonec vyjde. Ale stát se může ledaccos, zabránit tomu může tedy pouze nedobrá vůle."

Paragrafované znění zákona má vláda připravit do června letošního roku. V případě, že bude zákon v Poslanecké sněmovně přijat, platil by pravděpodobně od roku 2002.