Rekonstrukce vily Tugendhat

Vila Tugendhat
0:00
/
0:00

Město Brno již začalo s rekonstrukcí unikátní vily Tugendhat, která je zapsaná do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Soutěž proběhla v loňském roce a na jejím základě byl vybrán dodavatel projektu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Funkcionalistická vila Tugendhat
Funkcionalistická vila Tugendhat postavená ve třicátých letech architektem Ludwigem Mies van der Rohem, je známá po celém světě. Její dnešní špatný stav však tomu vůbec neodpovídá. Původní majitelé ji užívali pouhých osm let, do roku 1938, kdy uprchli před nacisty. Němci objekt zabrali, po válce potom dlouhá léta chátral. Částečná rekonstrukce proběhla v 80. letech a její součástí byly určité modernizační zásahy. Ty by měly být nyní odstraněny a vila uvedena do původní stavu. A jak uvedl ředitel brněnského muzea Pavel Ciprian, z 90 procent to možné je.

"Náklady na památkovou obnovu jsou pouze odhadovány. Vychází se přitom z nákladů, které byly potřebné pro restaurování obdobného objektu moderní architektury, což je Millerova vila v Praze, kde ty náklady přišly na zhruba 50 milionů korun a to je zhruba třetinová kubatura. Město Brno má ve svém rozpočtu vyčleněnu částku asi 100 milionů korun. Je přislíbena také finanční podpora z prostředků Světového památkového fondu ze Spojených států."

Vila Tugendhat
V současné době je dokončena první fáze projektu, která už navrhla řešení prohlídkového okruhu, expozice o životě a díle tvůrce domu i stavebníků. Základ projektové dokumentace je však především technické řešení rekonstrukce. Ta by mohla začít příští rok v létě a bude trvat zřejmě dva roky. Podmínky památkářů jsou velmi přísné. Vila Tugendhat je totiž jedna z nejcennějších památek, které Brno na svém území má.

"Za prvé je to jediná památka v Brně, která je zapsaná na seznam UNESCO, za druhé si myslím, že je to skutečně ten nejcennější symbol zvláštního fenoménu moderní architektury tak, jak se vytvořil v průběhu meziválečného odbobí. To, že tento dům světového architekta vznikl právě tady nebylo náhodné, protože v Brně bylo vytvořeno velice příznivé klima pro takovouto moderní stavbu. A třetí důvod je ten, že touto vynikající architekturou se může město proslavit prakticky po celém světě."

Tehdejší legislativa zabraňovala, aby se do soutěže na projekt rekonstrukce vily Tugendhat hlásili zahraniční architekti. Jak uvedl Pavel Ciprian, při posuzování projektové dokumentace se však přihlíží k názoru zahraničních specialistů.

"Snad na prvním místě bych rád uvedl naši úzkou spolupráci s panem profesorem Ivo Hammerem, který je děkanem Školy užitého umění a restaurování v německém Hildesheimu. Shodou okolností je manželem dcery stavebníků paní profesorky Daniely Tugendhat. A jeho přičiněním jsme zde měli několik týmů, které prováděly restaurátorské průzkumy těch ušlechtilých materiálů, které jsou v tomto domě použity a které jsou velmi důležité právě pro stanovení postupů a technologií restaurování."